Pràctiques no curriculars

Informació per als estudiants i normativa UB

Les pràctiques extracurriculars són voluntàries, no formen part del pla d'estudis i no tenen reconeixement en crèdits acadèmics. Aquesta activitat ha de ser consignada en el suplement europeu del títol segons contempli la normativa vigent.

Per poder incloure en el Suplement Europeu la realització d'aquestes pràctiques s'haurà d'implementar i entregar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat el formulari de valoració.

Normativa Pràctiques Externes UB

 

Informació important: Si estàs fent pràctiques o tens previst fer-les  durant el curs 2023-24, has d’introduir a GIPE el teu número de la Seguretat Social.

Amb motiu de l’entrada en vigor del RD 2/2023, els alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació, s’hauran de donar d’alta a la Seguretat Social. És per aquest motiu, que la Universitat de Barcelona demanarà el número d'afiliació de la Seguretat Social a tots els alumnes.

Com obtenir el número d'afiliació de la Seguretat Social.

L'obtenció del número és immediata. Després, introdueix-lo a GIPE.

 

  • Estar matriculat.
  • Tenir el 50% dels crèdits superats en cas dels ensenyaments de Grau
  •  Estar al corrent de pagament de la matrícula.
  •  No estar vinculats laboralment amb l'empresa.
  •  Si esteu en disposició d'acabar els estudis de Grau o Màster durant el curs, no podreu tramitar el títol fins la finalització de les pràctiques.
  •  Les pràctiques es poden iniciar en qualsevol període dins del curs acadèmic. A aquests efectes s'entén que el curs acadèmic oficial de la UB finalitza el dia 14 de setembre.
  •  Tenen una durada màxima de 750 hores per curs acadèmic.
  •  La realització de les pràctiques en cap cas no produeix obligacions pròpies d'un contracte laboral entre els estudiants i les empreses o institucions.
  • accedeix al GIPE per consultar convocatòria i ofertes de pràctiques

FeinaUB us ofereix acollir estudiants en pràctiques, inserir ofertes de feina i participar en activitats d'inserció i orientació professional.

Consulteu Web FeinaUB en aquest l'enllaç