Canvis de grup 22-23

Durant el calendari de matrícula, teniu un període específic per sol·licitar canvi de grup (un cop estigueu matriculats):

Del 9 de setembre al 7 d’octubre de 2022

  • Primer heu de provar a fer els canvis a través del propi sistema d’automatrícula. Fes els canvis i finalitza el procés per tal que quedin fixats.

 

  • En cas que per aquesta via no trobeu lloc al grup que necessiteu, heu de lliurar una instància (adreçada al cap d’estudis) <document_instància> a Secretaria, bé presencialment (sempre amb cita prèvia) o bé enviant-la per correu electrònic a fil-secretaria@ub.edu.

 

IMPORTANT: Heu d’adjuntar còpia del contracte de feina o justificant horari que acrediti la incompatibilitat horària que justifica el canvi de grup.