Sol·licituds i tramitacions

Instància general per a sol·licituds diverses

Sempre que vulgueu lliurar una sol·licitud adreçada a un òrgan de govern o càrrec acadèmic de la Facultat o a la pròpia Secretaria, per a la qual no hi hagi habilitada una via online específica al web de la Facultat,  haureu de lliurar la sol·licitud mitjançant una instància genèrica a la Seu Electrònica de la UB.

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació que creieu oportuna, si és el cas, i serà recollida i tramitada per la Secretaria, que la farà arribar a l'òrgan o càrrec acadèmic al qual vagi adreçada, per a la seva resolució.