Universitat de Barcelona

Grau en Estudis Anglesos

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Alemany Preliminar 1 FB 6
Àrab Modern I 1 FB 6
Gramàtica Normativa de l'Espanyol 1 FB 6
Hebreu Modern I 1 FB 6
Introducció a la Llengua Basca 1 FB 6
Introducció a la Llengua Francesa 1 FB 6
Introducció a la Llengua Gallega 1 FB 6
Introducció a la Llengua Italiana 1 FB 6
Introducció a la Llengua Polonesa 1 FB 6
Introducció a la Llengua Portuguesa 1 FB 6
Introducció a la Llengua Russa 1 FB 6
Introducció al Grec I 1 FB 6
Introducció al Grec Modern 1 FB 6
Literatura 1 FB 6
Llatí I 1 FB 6
Llengua Anglesa I 1 FB 6
Llengua Catalana I 1 FB 6
Llengua Romanesa 1 FB 6
Llengua Romanesa 1 FB 6
Neerlandès I 1 FB 6
Producció Textual en Llengua Anglesa 1 FB 6
Suec I 1 FB 6
Fonètica i Fonologia Angleses I 2 FB 6
Història i Cultures de les Illes Britàniques 2 FB 6
Introducció a la Lingüística 2 FB 6
Literatura en Anglès fins al Segle XVII 2 FB 6
Llengua Anglesa II 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Fonètica i Fonologia Angleses II 1 OB 6
Història i Cultures dels EUA 1 OB 6
Lexicologia i Morfologia Angleses 1 OB 6
Lingüística Aplicada Anglesa 1 OB 6
Literatures en Anglès dels Segles XVII-XIX 1 OB 6
Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera I 2 OB 6
Gramàtica Descriptiva de l'Anglès I 2 OB 6
Història i Cultures Postcolonials 2 OB 6
Literatures dels Estats Units del Segle XIX 2 OB 6
Literatures en Anglès dels Segles XX i XXI 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Adquisició de l'Anglès com a Segona Llengua I 1 OB 6
El Teatre de Shakespeare 1 OB 6
Gramàtica Descriptiva de l'Anglès II 1 OB 6
Poesia Britànica 1 OB 6
Gramàtica Descriptiva de l'Anglès III 2 OB 6
Narrativa Britànica del Segle XIX 2 OB 6
Semàntica Anglesa 2 OB 6
Teatre Contemporani en Anglès 2 OB 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Història de la Llengua Anglesa I 1 OB 6
Literatures dels Estats Units dels Segles XX i XXI 1 OB 6
Narrativa Modernista i Postmodernista en Anglès 1 OB 6
Història de la Llengua Anglesa II 2 OB 6
Narratives Contemporànies en Anglès 2 OB 6
Traducció de/a l'Anglès I 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 12
Assignatures Optatives 2 OT 6
Comparteix-ho: