Grups especials d'assignatures de primer curs

Grups especials curs 2020-2021

 

 • Gramàtica Normativa de la Llengua Espanyola:
  El grup G7 està adreçat a aquells estudiants que procedeixen de programes d'intercanvi amb d'altres universitats no espanyoles, o bé que han accedit al grau per una via no ordinària.

 

 • Introducció a la Lingüística:
  Els alumnes del grau de Lingüística s'hauran de matricular als grups G2 o H1, als que també es podran matricular alumnes d'altres graus.
  El grup H0 s'impartirà en anglès.

 

 • Introducció a la Llengua Francesa:
  El grup G2 tindrà un nivell més avançat que el dels grups G1 i G3, atès que és una assignatura inclosa també al primer curs del grau d'Estudis Francesos. L'alumnat d'aquest grau d'Estudis Francesos s'haurà de matricular forçosament, doncs, al grup G2.
  Recomanem a l'alumnat de Llengües i literatures modernes que tingui un nivell de francès equivalent a dos o més cursos d'escola d'idiomes que es matriculi també a aquest grup G2.

 

 • Introducció al Grec I:
  La matrícula del grup G3 queda restringida als estudiants del grau de Filologia Clàssica i la resta de grups als estudiants d'altres graus.

 

 • Llatí I:
  La matrícula del grup G1 queda restringida als estudiants del grau de Filologia Clàssica.
  Els grups G6, G7 i G9 tindran un nivell bàsic.
  Per a la resta de grups es recomana haver cursat Llati a 2n. de Batxillerat.

 

 • Llengua catalana I:
  Es recomana als estudiants de Filologia Catalana que es matriculin al grup G2.  

 

Estudiants de fora del domini lingüístic català:


L'alumnat estranger o procedent de comunitats autònomes en què el català no és llengua oficial ni és objecte d'ensenyament en la formació preuniversitària haurà de matricular l'assignatura Llengua Catalana I en el grup G1, grup adreçat de forma específica a estudiants de fora del domini lingüístic català. 

L'assignatura Llengua catalana I no és una introducció al català per a principiants. El grup G1 està adreçat exclusivament als alumnes escolaritzats fora dels territoris de llengua catalana. 

Els candidats al grup G1 hauran de fer un prova de nivell el primer dia de classe de l'assignatura per comprovar si poden seguir el curs sense dificultats, necessiten fer algun curs de català addicional i/o els convé posposar la matrícula d'aquesta assignatura fins que no hagin assolit el nivell mínim requerit.