Grups especials d'assignatures de primer curs

Grups especials curs 2021-2022

 

 • Gramàtica Normativa de la Llengua Espanyola:
  El grup G7 està adreçat a aquells estudiants que procedeixen de programes d'intercanvi amb d'altres universitats no espanyoles, o bé que han accedit al grau per una via no ordinària.

 

 • Introducció a la Lingüística:
  Els alumnes del grau de Lingüística s'hauran de matricular als grups G2 o H1, als que també es podran matricular alumnes d'altres graus.
  El grup H0 s'impartirà en anglès.

 

 • Introducció a la Llengua Francesa:
  El grup G2 tindrà un nivell més avançat que el dels grups G1 i G3, atès que és una assignatura inclosa també al primer curs del grau d'Estudis Francesos. L'alumnat d'aquest grau d'Estudis Francesos s'haurà de matricular forçosament, doncs, al grup G2.
  Recomanem a l'alumnat de Llengües i literatures modernes que tingui un nivell de francès equivalent a dos o més cursos d'escola d'idiomes que es matriculi també a aquest grup G2.

 

 • Introducció al Grec I:
  La matrícula del grup G3 queda restringida als estudiants del grau de Filologia Clàssica i la resta de grups als estudiants d'altres graus.

 

 • Llatí I:
  La matrícula del grup G1 queda restringida als estudiants del grau de Filologia Clàssica.
  Els grups G6, G7 i G9 tindran un nivell bàsic.
  Per a la resta de grups es recomana haver cursat Llati a 2n. de Batxillerat.

 

 • Llengua catalana I:
   

- Es recomana als estudiants de Filologia Catalana que es matriculin al grup G1.  

- Estudiants ERASMUS: s'han de posar en contacte amb el coordinador de l'assignatura (Josep Besa, jbesa@ub.edu)

- Estudiants sense formació en llengua catalana o amb nivell bàsic, elemental o intermedi: 

            L'assignatura Llengua catalana I no és una introducció al català per a principiants. S’espera que a final de curs el nivell assolit sigui com a mínim comparable al nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Cal, per tant, que abans de matricular-se a Llengua catalana I els estudiants que no tenen coneixements suficients de català facin formació de nivells inferiors a través de mitjans propis o als Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu/sl/ca/acollida/). 
 

 • Alemany preliminar:

El grup G1 (matí) està adreçat a aquells estudiants que tinguin coneixements bàsics de llengua alemanya. Es recomana als estudiants que cursaran l'assignatura "Llengua alemanya I" (Grau de Llengües i Literatures Modernes amb Alemany) que es matriculin al grup G1.