Informació per a les empreses i institucions

Per tal d’afavorir el contacte entre l’alumnat i les empreses i amb l’objectiu de contribuir a l’adquisició de coneixements de l’estudiant dins l’àmbit laboral, la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona compta amb un programa de pràctiques externes curriculars adreçat exclusivament als estudiants de grau.

L'assignatura "Pràctiques externes" forma part de la majoria de les titulacions de grau que ofereix la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona. Poden accedir-hi els alumnes de tercer i quart curs d’aquests estudis.

Les "Pràctiques externes" consisteixen en una estada de 180 hores en un centre col·laborador (empresa o institució, pública o privada) amb el qual la Facultat estableix un conveni de cooperació educativa. Les tasques que els estudiants han de realitzar en els centres col·laboradors han d'ajustar-se a les competències que desenvolupen en el seu ensenyament, i també han d'estar supervisades per un tutor que l'empresa o institució assignarà a l'alumne.

En el període comprès entre finals de gener i principis de març les entitats han de comunicar la seva oferta de places de pràctiques externes curriculars per al curs vinent.

Per sol·licitar estudiants en pràctiques de la Facultat de Filologia i Comunicació és necessari estar registrat al GIPE, la plataforma de gestió de pràctiques de la Universitat de Barcelona, i enviar una o més ofertes, depenent del perfil acadèmic i del nombre d'estudiants en pràctiques que vulgueu acollir. Si la vostra entitat ja està donada d’alta, entreu directament amb el vostre codi d'usuari i contrasenya. Si no és així, haureu d’enregistrar les dades de la vostra entitat i, un cop confirmat el registre, haureu de tornar a la pàgina d’autenticació per accedir al GIPE i enviar la vostra oferta.

La publicació de l’oferta al GIPE, que és un servei gratuït, es farà efectiva un cop hagi estat validada per l'Oficina de Pràctiques de la Facultat de Filologia i Comunicació.

Les entitats han de tenir present que l’estudiant no rep cap ajut econòmic per la realització de les pràctiques curriculars, però les tasques que desenvoluparà l’estudiant a l’entitat hauran de proporcionar-li un coneixement teòricopràctic i un profit per a la seva formació. A més, un cop superada amb èxit l’assignatura “Pràctiques externes”, l’estudiant n’obté el reconeixement de 6 crèdits.

Per a qualsevol consulta, podeu posar-vos en contacte amb l’Oficina de Pràctiques (fil-practiques@ub.edu).

A mitjan abril els estudiants interessats poden consultar la relació i les característiques de les places ofertes per les entitats col·laboradores.

Els alumnes que volen optar a una plaça han de fer la inscripció. Obligatòriament, en el moment de fer aquesta inscripció, han de tenir superats 120 crèdits del seu ensenyament (l'equivalent a dos dels quatre anys de la titulació de grau).

La selecció dels estudiants correspon a l’Oficina de Pràctiques, la qual assigna a l'estudiant una destinació tenint en compte el seu perfil acadèmic, el seu expedient, les seves preferències i la disponibilitat de places. Un cop adjudicada la plaça, s’assigna un tutor.

L’Oficina de Pràctiques tramitarà el programa de pràctiques individual de l'alumne seleccionat. La Facultat de Filologia i Comunicació assumeix el cost de gestió del conveni. Aquest document es prorrogarà anualment si cap de les dues parts (Facultat de Filologia i Comunicació i entitat col·laboradora) no manifesten la seva voluntat de cancel·lar l'acord.

L'empresa o institució indicarà a l'oferta de pràctiques en quin període vol rebre l'estudiant. Les pràctiques curriculars es duen a terme durant el curs acadèmic i, per tant, l'estudiant les pot realitzar bé entre octubre i desembre (primer període) o bé entre febrer i maig (segon període).

Es requereix que l'estudiant tingui un tutor a l’entitat en què realitzarà les pràctiques, el qual ha de supervisar i tutelar la seva estada. Per la seva part, la Facultat de Filologia i Comunicació designarà un tutor acadèmic per estudiant.

En finalitzar l'estada de l'estudiant, el tutor de pràctiques de l'entitat valorarà el grau de satisfacció vers les pràctiques realitzades mitjançant un document enviat des de l’àrea encarregada de la gestió del programa de pràctiques.  Aquest informe, juntament amb la memòria que realitzarà l'estudiant, serà utilitzat per a l'avaluació de l’alumne a l'assignatura “Pràctiques externes”.

 • De finals de gener a principis de març: Les empreses i institucions col·laboradores han de comunicar la seva oferta de pràctiques.
   
 • Abril: Un cop validades les ofertes, aquestes es faran públiques per als estudiants i s'obrirà un termini d’inscripció.
   
 • Maig: L’Oficina de Pràctiques revisarà les inscripcions i assignarà les places.
   
 • De l’1 al 15 de juny: Es publicarà la resolució al GIPE i s'obrirà un termini perquè els estudiants acceptin formalment la plaça assignada o renunciïn a ella mitjançant la mateixa plataforma. Si correspon, es valorarà la publicació de places vacants i es convocarà un segon termini d'inscripció.
   
 • Principis de juliol: L'entitat col·laboradora rep la relació d'estudiants en pràctiques que s'incorporaran durant el proper curs. A partir d'aquest moment, s'inicia la gestió dels projectes formatius i també el contacte entre el tutor de l'entitat i el tutor acadèmic dels estudiants.

Model estàndard de conveni de cooperació educativa aprovat per la Universitat de Barcelona, publicat exclusivament a títol informatiu. La sol·licitud del conveni,  versió adaptada del model estàndard, es realitzarà mitjançant el formulari corresponent del GIPE. La tramitació del projecte formatiu es farà utilitzant el document facilitat per la Secretaria d’Estudiants i Docència.

Normativa de pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: