Oferta de places

Quan existeixin places disponibles per conveni previ, la Facultat de Filologia i Comunicació publicarà les ofertes indicant l'activitat professional de l'entitat, les tasques que es desenvoluparan, els terminis per presentar la sol·licitud i els requisits de cada plaça.

L'estudiant pot presentar el document d'acceptació d'una entitat (Intership confirmation) que hagi cercat per iniciativa pròpia. La proposta haurà de ser acceptada per la coordinació acadèmica de pràctiques externes de la Facultat de Filologia i Comunicació. Aquesta acceptació estarà condicionada a la idoneïtat de l'entitat i de les tasques.

En aquest moment no hi ha ofertes disponibles.
 

On cercar ofertes de places internacionals?

“Erasmus+ pràctiques” és una modalitat del programa de la Unió Europea Erasmus+ per a la realització de pràctiques, per part dels estudiants, en institucions i empreses dels 33 països participants (28 països membres de la Unió Europea més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).

No es poden seleccionar com a entitats per realitzar pràctiques internacionals les institucions europees ni les representacions diplomàtiques.

Cal que l'estudiant contacti, abans de fer la sol·licitud, directament amb la institució o empresa que l'interessi per obtenir el document previ d'acceptació (Intership confirmation). Aquest document s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud.

L'estudiant pot consultar els següents enllaços per trobar ofertes de pràctiques internacionals:

  1. Feina UB (Servei d'Atenció a l'Estudiant UB)
  2. ErasmusIntern (UE)
  3. EUROPLACEMENT
  4. Global Placement
  5. JOE+: Job Of­fer Exchange plat­form of LEO-NET
  6. Portal de Universia
  7. Red EURES
  8. Red IAGORA
     

S'ha de tenir present que l'oferta proposta per l'estudiant ha de ser acceptada per la coordinació acadèmica de pràctiques externes de la Facultat de Filologia i Comunicació.

A l'hora de redactar el currículum que s'haurà d'enviar a l'entitat, l'estudiant pot assistir al taller gratuït organitzat quinzenalment pel Servei d'Atenció a l'Estudiant sobre com elaborar un currículum.També existeix un model de currículum europeu. Es recomana utilitzar l'idioma del país de destí i cuidar la presentació.

Comparteix-ho: