Administració

L'Administració de Centre coordina i dirigeix les unitats administratives i de gestió adreçades a l'alumnat, personal acadèmic i personal d'administració i serveis que hi està adscrit.

L'administrador de Centre, el senyor Félix Gómez Fernández, és el responsable de la gestió de les instal·lacions i la persona delegada de Gerència per dur a terme aquestes tasques.

L'Administració de Centre és a la primera planta de l'edifici.

L'Administració del Centre està formada per les unitats administratives i de gestió següents:

Cita prèvia

La Secretaria d'Estudiants i Docència atendrà per finestreta amb CITA PRÈVIA només per aquells tràmits que no es puguin dur a terme de forma online, bé per una aplicació específica amb accés directe a la sol·licitud o bé per Instància Genèrica UB.

És imprescindible la sol·licitud de CITA PRÈVIA per a l'atenció en els següents serveis:

 • Recollida de títols i suplements europeus del títol (SET)
 • Recollida de certificats substitutoris del títol o certificats a legalitzar.
 • Registre de documentació

 

Nota: L'alumne prèviament ha d'haver rebut la comunicació de que el títol o certificat es troba disponible a Secretaria per ser lliurat.

Podeu demanar cita prèvia en el següent enllaç.

Per a qualsevol altra consulta, podeu enviar un correu electrònic a la secretaria indicant el vostre nom, cognoms, NIUB i el motiu de la vostra consulta: secretariafilosofia@ub.edu

 

Horari d'atenció al públic
Matí: de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00.
Tarda: dimecres, de 16:00 a 18:00.

 

Registre
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00.

Tarda: dimecres, de 16:00 a 18:00 hores.
Podeu consultar els horaris de les oficines de registre de la UB.

 

Horaris especials

- Juny, juliol i de l'1 al 10 de setembre: de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores.

- Període de Nadal 2022:

  Del 27 al 30 de desembre de 2022: La Secretaria romandrà tancada

  Del 2 al 5 de gener de 2023: atenció només en horari de matí


- Agost: tancat.

 

Contacte

secretariafilosofia@ub.edu

 

Ubicació:

Montalegre, 6

08001 Barcelona

Localització

 

Personal

 

Bústies d'atenció:

 

Funcions

 1. Gestionar els temes relacionats amb el personal: propostes de convocatòries d'accés del PDI ordinari i contractat, gestió de comissions i candidats del personal acadèmic i contractat, elaboració de contractes del PDI contractat, i propostes de contractació del PAS temporal.
 2. Gestionar el Pla de dedicació del professorat.
 3. Gestionar els permisos i les llicències (sense incidència econòmica) i la gestió horària del PAS.
 4. Elaborar i gestionar el pressupost: facturació, ingressos i pagaments de funcionament.
 5. Gestionar els espais, les petites obres i les reparacions (inclosos els aparells científics), i controlar l'estat de les instal·lacions.
 6. Encarregar-se del correu.
 7. Encarregar-se de l'inventari, els viatges, la gestió de compres de material, la moneda estrangera, les despeses de  postgraus i títols propis.
 8. Gestionar els continguts del web del centre.
 9. Recopilar i subministrar dades.
 10. Donar suport a l'organització d'actes institucionals.
 11. Fer d'enllaç amb els punts d'atenció als usuaris.
 12. Col·laborar amb la unitat de Màrqueting per al finançament extern i les campanyes publicitàries.

 

 

Funcions

 1. Oferir informació general i difondre les convocatòries de recerca.
 2. Assessorar els investigadors per gestionar sol·licituds d'ajuts a la recerca.
 3. Preparar i presentar sol·licituds.
 4. Encarregar-se de la gestió econòmica de projectes i del control i els informes econòmics.
 5. Sol·licitar l'habilitació de crèdit.
 6. Fer compres.
 7. Tramitar factures.
 8. Encarregar-se de la gestió dels viatges.
 9. Gestionar la moneda estrangera.
 10. Encarregar-se de les convocatòries de beques finançades per projectes i dels pagaments.
 11. Tramitar la contractació de personal amb càrrec a projectes.
 12. Donar suport a la confecció de memòries d’activitats.
 13. Facilitar la utilització del GREC i detectar noves necessitats.
 14. Donar suport a la Comissió de Recerca del centre.

Comparteix-ho: