Activitat de la facultat

Difusió d’activitats

Amb la voluntat de mantenir una bona comunicació i circulació de la informació a la Facultat i fomentar la participació en les diferents propostes, es publiquen diàriament al web (apartats d'agenda, notícies i avisos) notícies sobre conferències, seminaris, jornades, fòrums i d’altres iniciatives que es fan a la Facultat. També es publica informació que pugui ser d’interès per a la comunitat universitària, ja sigui avisos sobre calendari de tràmits, beques, premis, convocatòries diverses o altres novetats. 

 

A banda de la pàgina web, la Facultat disposa de set pantalles informatives: una a l'entrada de l'edifici i dues als vestíbuls de cada planta (2n, 3r i 4t pis). Informació de l'ús de les pantalles 

També es disposa de dues cartelleres per a cartells físics: una a la planta baixa i una altra a la quarta planta, a l'Aula Magna, per a esdeveniments molt rellevants.  

Per difondre una activitat per mitjà del nostre sistema de comunicacions (web i pantalles informatives), cal que feu arribar la informació de l'esdeveniment pel formulari d'anuncis.

Comparteix-ho: