Carnet pels alumnes i personal de la Facultat

Gràcies a una iniciativa impulsada des de les Facultats de Geografia i Història i Filosofia de la Universitat de Barcelona, els estudiants matriculats a qualsevol dels ensenyaments que s’hi imparteixen podran disposar d’un carnet que acreditarà la seva adscripció al Centre, que els hi donarà accés gratuït a diverses institucions culturals. Ara mateix, serà possible accedir a les exposicions del CCCB i al MACBA, i s’espera que pugui ser vàlid per a d’altres institucions en el futur.

El carnet s’haurà de descarregar i imprimir, havent prèviament omplert el formulari amb el nom i cognoms i haver triat la Facultat en el menú desplegable. Un cop imprès i retallat, dirigiu-vos al Punt d’Informació de la Facultat (al vestíbul de la planta baixa) amb el full de matrícula. El personal comprovarà la matrícula i us segellarà el carnet. El carnet no és vàlid sense aquest segell. Aquest s’haurà de renovar el curs següent, amb el mateix procediment.