Obertura de presentació de candidaturas al Practicum Odisseu - beques de pràctiques en el medi rural de Catalunya

Notícia | 18-03-2024

S'obre el termini fins el 9 d'abril per a què l'estudiant universitari pugui presentar la seva candidatura (fins a 3 màxim) en alguna de les més de 200 ofertes de pràctiques en empreses i entitats de les comarques rurals Leader de Catalunya.

Les ofertes es poden consultar en aquest enllaç.

La informació i el procediment de presentació de les candidatures per l'estudiant és accessible es troben en aquest enllaç.

Us recordem els requisits de participació dels estudiants:

- Matrícula en estudis oficials de grau o màster d'una universitat inclosa dins dels sistema universitari de Catalunya.

- En el cas d'estudiants de grau, cal haver superat un mínim del 50% dels crèdits en el moment de presentar la candidatura.

- No haver tingut relació laboral contractual prèvia amb l'empresa i/o institució que ofereix les pràctiques, excepte en aquells casos en què l'experiència laboral prèvia hagi estat per fer tasques totalment diferents de les que es realitzaran a les pràctiques.

(L'estudiant també ha de complir els requisits específics que l'empresa i/o institució ofertant especifiqui a l'oferta de pràctiques a la qual vol presentar candidatura, així com els requeriments que fixi la seva universitat en matèria de pràctiques).

 


Comparteix-ho: