Doctorat

Edifici Raval UB

El títol de doctor és la qualificació màxima que la Universitat pot concedir. S’aconsegueix cursant un programa de doctorat i superant la defensa de la tesi doctoral. Al web de l'Escola de Doctorat, entre altres temes, trobareu tota la informació sobre normatives, tràmits d'admissió, i elaboració i defensa de la tesi doctoral.

Tesis

Comparteix-ho: