Innovació docent

La docència de qualitat suposa innovar i repensar els procediments per aprendre i ensenyar i incorporar bones pràctiques i noves metodologies. Les iniciatives d’innovació docent són equips de persones compromeses amb aquesta qualitat i que estableixen regularment objectius i propostes de millora. El Programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) ofereix solucions que donen resposta adequada a les noves exigències acadèmiques i fomenta la millora de la qualitat de la docència a la Universitat de Barcelona.  
 • Són grups  de  docents  amb  la  finalitat  de  generar  i  mantenir iniciatives  d'innovació  docent  en  el  seu  context  mitjançant  el  desenvolupament  de projectes d'innovació docent i la difusió dels seus resultats i activitats. Les actuacions del grup s'orienten a l'assoliment dels objectius específics definits pel propi grup i s'ajusten a les línies d'innovació docent establertes pel VRDOA. La Facultat té els següents grups d’innovació docent reconeguts :  

  Grups d' Innovació Docent Consolidats (GIDC)  

  Grup d’innovació docent en ètica. Codi UB: GINDOC-UB/144  

  Periodeia. Codi UB: GINDOC-UB/168  

   

  Grup Innovació Docent (GID)  

  Didàctica de la Filosofia amb perspectiva de gènere i Filosofia 3/18. Codi UB: GINDO-UB/173  

Altres eines i recursos 

Comparteix-ho: