Filosofia Perenne 2022-2023

En aquest enllaç a la pàgina de la Universitat de Barcelona podeu consultar la informació general del curs d'extensió universitària ofert per la Facultat de Filosofia per al curs 2022-2023, Filosofia Perenne: Cruïlles filosòfiques del present.

Podeu consultar la Guia Docent on trobareu informació sobre el calendari del curs, professorat, horaris i contingut, de l'edició del curs de Filosofia Perenne 2022-2023.

Termini de preinscripció: del 13 al 16 de juny de 2022

 

Que s'ha de fer per formalitzar la preinscripció?

 

1. Dins del termini, has d’emplenar la sol·licitud en línia de preinscripció/matrícula en el curs .

Un cop confirmada la preinscripció, l’alumne rebrà un correu electrònic amb un enllaç a l’aplicació que permet consultar en qualsevol moment l’estat del tràmit. Per això és convenient que conserveu el número de tràmit, que és diferent per a cada alumne. Després de fer la preinscripció, si consulteu el tràmit amb el vostre número, constarà “introduït per l’alumne”. (Aquest número de tràmit també el necessitareu per entrar en el tràmit i fer el pagament en el termini que s'obri, en el cas que sigueu admesos per la coordinació)

La preinscripció en el curs suposa la sol·licitud de matrícula, condicionada a la comprovació de l’acompliment dels requisits, a l’aportació en termini de la documentació requerida i a l’assignació d’una plaça per part de la coordinació. En el cas que li sigui atorgada la plaça, la matrícula serà efectiva, en els termes que l'alumne ha consignat en la preinscripció.

 

2. Un cop realitzada la preinscripció en línia i dins el període de preinscripció l’alumne ha d'enviar pel correu electrònic a postgraus.filosofia@ub.edu la següent documentació:

  • còpia del DNI/document d’identificació
  • certificat corresponent si és membre d’ALUMNI UB (només en cas de quota MASTER).

Sorteig lletra de priorització (obert al públic mitjançant sessió en línia): 17 de juny, a les 10 hores .

Un cop tancat el termini de sol·licitud de preinscripció/matrícula, la coordinació procedirà a l´assignació de les places. En cas que el nombre de sol·licitants que compleixen els requisits superi el nombre de places ofertes, el criteri de priorització serà per ordre alfabètic a partir d’un sorteig públic de la lletra d’inici del primer cognom (COGNOM 1, COGNOM 2, NOM que consti al DNI). Es facilitarà l'enllaç per tal que l'alumne que ho desitgi pugui connectar-se a la sessió.

Comunicació confirmació d’assignació: 21 de juny de 2022
L’alumne preinscrit rebrà un correu electrònic confirmant l’assignació o no de de plaça en el curs seleccionat.

L’alumne admès, si per qualsevol incidència decideix renunciar a la plaça haurà d’enviar una comunicació al correu postgraus.filosofia@ub.edu, abans del 27 de juny de 2022. D’aquesta manera la plaça podrà ser ocupada per una altra persona.

Reassignació de places vacants, si és el cas: del 22 al 28 de juny de 2022

Si en el curs queden places vacants, la coordinació es posarà en contacte amb els alumnes interessats, seguint l’ordre de priorització.

Matrícula

La Secretaria de Filosofia procedirà a la matrícula dels alumnes admesos al procediment de preinscripció amb la documentació correcta, entre els dies 15 i 18 de juliol.

La matrícula es realitzarà d'acord amb les dades consignades per l'estudiant en la sol·licitud de preinscripció.

L'estudiant dispondrà de 7 dies naturals per fer efectiu el pagament.

Pagament

L’alumne podrà consultar a l’aplicació de preinscripció/matrícula l’estat del tràmit, que per als alumnes amb plaça assignada serà “matricula centre” i per als alumnes sense plaça assignada romandrà “introduït per l’alumne”.

L’alumne amb estat tràmit “matriculat centre” ha d’accedir a l’aplicació directament o bé a través de l’enllaç que va rebre al fer la preinscripció. Haurà d’introduir les seves dades personals, i fer el pagament en el termini establert. Es podrà fer el pagament en efectiu imprimint el rebut i pagant via caixers automàtics, oficines o amb eines telemàtiques a les entitats financeres col·laboradores.

 

Només es podrà considerar el retorn de l’import de la matrícula en casos greus i excepcionals degudament justificats.

En aquest enllaç podeu consultar la informació general de les condicions de matrícula dels cursos d'extensió universitària a la Universitat de Barcelona.