Filosofia Perenne 2023-2024

En aquest enllaç a la pàgina de la Universitat de Barcelona podeu consultar la informació general del curs superior universitari ofert per la Facultat de Filosofia per al curs 2023-2024, Filosofia Perenne: Clàssics i Moderns.

Podeu consultar la Guia Docent on trobareu informació sobre el calendari del curs, professorat, horaris i contingut, de l'edició del curs de Filosofia Perenne 2023-2024.

Termini de preinscripció: del 6 al 10 de juliol de 2023

 

Que s'ha de fer per formalitzar la preinscripció?

 

1. Dins del termini, has d’emplenar la sol·licitud en línia de preinscripció/matrícula en el curs (el formulari en línia s'activarà en aquesta  pàgina a l'inici del període).

Un cop confirmada la preinscripció, l’alumne rebrà un correu electrònic amb un enllaç a l’aplicació que permet consultar en qualsevol moment l’estat del tràmit. Per això és convenient que conserveu el número de tràmit, que és diferent per a cada alumne. Després de fer la preinscripció, si consulteu el tràmit amb el vostre número, constarà “introduït per l’alumne”. (Aquest número de tràmit també el necessitareu per entrar en el tràmit i fer el pagament en el termini que s'obri, en el cas que sigueu admesos per la coordinació)

La preinscripció en el curs suposa la sol·licitud de matrícula, condicionada a la comprovació de l’acompliment dels requisits, a l’aportació en termini de la documentació requerida i a l’assignació d’una plaça per part de la coordinació. En el cas que li sigui atorgada la plaça, la matrícula serà efectiva, en els termes que l'alumne ha consignat en la preinscripció.

 

2. Un cop realitzada la preinscripció en línia i dins el període de preinscripció l’alumne ha d'enviar pel correu electrònic a postgraus.filosofia@ub.edu la següent documentació:

  • còpia del DNI/document d’identificació
  • certificat corresponent si és membre d’ALUMNI UB (només en cas de quota MASTER).

Un cop tancat el termini de sol·licitud de preinscripció/matrícula, la coordinació procedirà a l´assignació de les places. En cas que el nombre de sol·licitants que compleixen els requisits superi el nombre de places ofertes, el criteri de priorització serà per ordre alfabètic a partir d’un sorteig públic de la lletra d’inici del primer cognom (COGNOM 1, COGNOM 2, NOM que consti al DNI). Es facilitarà l'enllaç en aquesta pàgina per tal que l'alumne que ho desitgi pugui connectar-se a la sessió.

Data prevista del sorteig, dia 11 de juliol a les 10 hores.

Enllaç a la sessió

Resultat del sorteig: Lletra J

Comunicació confirmació d’assignació: 13 de juliol de 2023
L’alumne preinscrit rebrà un correu electrònic confirmant l’assignació o no de de plaça en el curs.

L’alumne admès, si per qualsevol incidència decideix renunciar a la plaça haurà d’enviar una comunicació al correu postgraus.filosofia@ub.edu, abans del 24 de juliol de 2023. D’aquesta manera la plaça podrà ser ocupada per una altra persona.

Reassignació de places vacants, si és el cas: el 25 de juliol de 2023

Si en el curs queden places vacants, la coordinació es posarà en contacte amb els alumnes interessats, seguint l’ordre de priorització.

Matrícula

La Secretaria de Filosofia procedirà a la matrícula dels alumnes admesos al procediment de preinscripció amb la documentació correcta, entre els dies 14 i 17 de juliol.

La matrícula es realitzarà d'acord amb les dades consignades per l'estudiant en la sol·licitud de preinscripció.

L'estudiant disposarà de 7 dies naturals per fer efectiu el pagament.

Pagament

L’alumne podrà consultar a l’aplicació de preinscripció/matrícula l’estat del tràmit, que per als alumnes amb plaça assignada serà “matrícula centre” i per als alumnes sense plaça assignada romandrà “introduït per l’alumne”.

L’alumne amb estat tràmit “matriculat centre” ha d’accedir a l’aplicació directament o bé a través de l’enllaç que va rebre al fer la preinscripció. Haurà d’introduir les seves dades personals (DNI o codi del tràmit), i fer el pagament en el termini establert.

(Recomanació: per realitzar el tràmit de pagament el sistema demana autentificació: s'ha de tenir creada i actualitzada la contrasenya per accedir a l'espai d'intranet de la UB. Si no és el cas, pot obtenir-la o recuperar-la mitjançant aquet enllaç http://www.ub.edu/monub/ajuda/)

Es podrà fer el pagament en efectiu imprimint el rebut i pagant via caixers automàtics, oficines o, per internet, amb eines telemàtiques a les entitats financeres col·laboradores.

Un cop realitzat el pagament, només es podrà considerar el retorn de l’import de la matrícula en casos greus i excepcionals degudament justificats.

En aquest enllaç podeu consultar la informació general de les condicions de matrícula dels cursos superiors universitaris a la Universitat de Barcelona.