Universitat de Barcelona

Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: del 16 de març al 27 de maig del 2022.
Resolució: abans del 20 de juny.

- Segon període: del 31 de maig al 4 de juliol del 2022.
Resolució: abans del 20 de juliol.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació


Podeu enviar la documentació per correu electrònic a l'adreça master.ccil@ub.edu.

Heu de tenir en compte que la tramesa de documents només es refereix a la preinscripció. Les persones admeses haureu de presentar la documentació original per formalitzar la inscripció al màster en el moment de la matrícula.
Per a orientació acadèmica i elecció de l'especialitat, us podeu posar en contacte amb un dels coordinadors del màster (preferentment, el de l'àrea preferida de recerca i/o de la Universitat).
Per a qüestions administratives, tràmits i altres, us podeu posar en contacte amb l'administració del màster a master.ccil@ub.edu.

Criteris de selecció

La Comissió d'Admissió pondera els requisits específics d'admissió amb els percentatges següents:
  • Formació acadèmica (50 %)
  • Currículum i carta explicativa dels interessos de la persona sol·licitant (30 %)
  • Coneixements d'anglès (20 %)

En la valoració del requisit de formació acadèmica, els títols previs es valoren atenent a l'afinitat amb els estudis del màster i a la qualitat de l'expedient personal. En cas necessari, es poden demanar mostres d'algun treball acadèmic elaborat pel sol·licitant o fer una entrevista personal.

Procediment de resolució

Una comissió formada per representants de les cinc universitats participants selecciona les persones que s'admeten al programa. Si cal, es fa una entrevista personal.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: