Universitat de Barcelona

Màster en Lògica Pura i Aplicada (biennal)

Presentació

Lògica lul·liana - Màster de Lògica Pura i Aplicada - Facultat de Filosofia - Universitat de Barcelona

El professorat del màster forma, en conjunt, l'agrupació d'especialistes en lògica més gran d'Espanya, un grup també significatiu a escala europea. Els professors que hi participen són tots investigadors en actiu i especialistes reconeguts internacionalment en els seus camps de recerca, que inclouen la complexitat computacional, els fonaments lògics de la intel.ligència artificial, la història de la lògica, la lògica algebraica, les lògiques no clàssiques, la teoria de conjunts, la teoria de la demostració i la teoria de models.
El màster l'ofereixen conjuntament la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La UB n'és la coordinadora. Els departaments que participen en el màster són:
  • Departament de Ciències de la Computació(UPC)
  • Departament de Filosofia (UB)
  • Departament de Matemàtiques (UPC)
  • Departament de Matemàtiques i Informàtica (UB)

Aquest departaments estan relacionats amb la Facultat de Filosofia i la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona, i amb la Facultat de Matemàtiques i Estadística i la Facultat d'Informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Politècnica de Catalunya
Crèdits90
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formació
Centre de gestióFacultat de Filosofia
Places25
Idioma de docènciaAnglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
CoordinacióJOOST JOOSTEN
Adreça electrònicamasterlogic@ub.edu
Comparteix-ho: