Menció de doctorat internacional

Què cal fer per obtenir la Menció?

 

  • Estada internacional: Una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o en un centre de recerca de prestigi, en què hagi desenvolupat activitats formatives o activitats de recerca vinculades al pla de recerca que està elaborant.

► Important: L'estada i les activitats hauran d'haver estat autoritzades prèviament per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

  • Idioma i redacció de la tesi: una part de la tesi, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, distinta de qualsevol de les llengües oficials d’Espanya. Aquest requisit no s'aplica quan les estades, informes i els experts procedeixin d'un país de parla hispana o catalana.
     
  • Informes internacionals: Que un mínim de dos experts doctors que pertanyin a alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyol hagi informat de la tesi. El compliment d'aquest requisit s'acredita mitjançant la presentació de dos informes favorables de dos experts sobre la tesi prèviament a la defensa.
     
  • Tribunal: Que, almenys, un expert que pertanyi a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació de recerca no espanyol, amb el títol de doctor/a, i diferent del responsable de l’estada, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.

 

  • En un termini màxim de tres mesos a comptar de l’endemà de la data de defensa de la tesi doctoral, el doctorand/a pot demanar la concessió de la menció de doctorat internacional, adjuntant la documentació acreditativa a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, la qual resol la concessió.
 
  • SOL·LICITUD DE MENCIÓ DE DOCTORAT INTERNACIONAL (word) (pdf)
Comparteix-ho: