Pla de recerca

Acceptació del pla de recerca (1r any)

Durant el primer curs de doctorat, el doctorand o doctoranda ha d’elaborar i presentar un pla de recerca que ha de tenir l’aval del seu director. El pla de recerca ha d’incloure, com a mínim, el títol provisional de la tesi, les hipòtesis i/o objectius del projecte, el marc teòric, la metodologia, els mitjans, els resultats esperats, la bibliografia rellevant, la planificació de la tesi i el calendari previst. També ha d’incloure un pla de gestió de dades i les consideracions ètiques de la recerca.

 

Seguiment anual del pla de recerca

A partir del segon curs acadèmic, el doctorand o doctoranda ha de presentar anualment un informe de seguiment, amb els avenços produïts en el pla de recerca, i el document d’activitats, que la comissió acadèmica del programa ha d’avaluar cada curs acadèmic.

 

Comparteix-ho: