Mobilitat nacional

Mitjançant aquest programa, els estudiants d'universitats espanyoles poden seguir part dels estudis en qualsevol de les altres universitats espanyoles amb les quals el seu centre tingui establert conveni, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular.

Les mobilitats SICUE es gestionen directament des de la coordinació d’estudis de la Facultat per mitjà del cap d’estudis del grau o del coordinador del màster, si és el cas, junt amb la Secretaria d’Estudiants de la Facultat.

Podeu consultar a sota tota la informació sobre la convocatòria SICUE, places, terminis de sol·licitud, condicions de participació i com fer la sol·licitud:

Convocatòria SICUE curs 2023-2024

Si us han assignat una plaça SICUE, heu de complir el tràmit de l’acord acadèmic.

L’acord acadèmic és el contracte d’estudis on consten les assignatures que heu de cursar a la universitat de destinació i les assignatures reconegudes per la UB, i on ha de quedar reflectida la correspondència, que ha d’aprovar el cap d’estudis del grau.

 • Obligatòries 
  A l’acord acadèmic cal posar l’assignatura amb el nom i el nombre de crèdits de la UB i a l’altra columna l'assignatura corresponent a la universitat de destinació. S’ha de fer arribar al cap d’estudis el programa de les assignatures de la universitat de destinació que s’han de convalidar com a obligatòries perquè en pugui aprovar la proposta, si escau.
  Recordeu que els estudiants de mobilitat esteu exempts de complir la normativa de permanència durant l’estada, per tant, us podeu matricular d'obligatòries d’un curs sense l’obligació de matricular-vos de les obligatòries pendents dels cursos anteriors.

 

 • Optatives de 4t curs (itinerari general)
  Amb independència del tipus d'assignatura que sigui a l'altra universitat, es pot reconèixer qualsevol assignatura com a optativa, sempre que tingui relació amb el grau de Filosofia. En aquest cas, a l’acord, a la columna corresponent de les assignatures UB han de constar com a assignatures Optatives-SICUE i amb el nombre de crèdits de la universitat de destinació i compten per al nostre grau com a assignatures optatives del 4t curs.
   
 • Assignatures singulars de 4t curs: Treball Final de Grau i Pràctiques
  Si esteu interessats a cursar l’assignatura obligatòria Treball Final de Grau o l’assignatura opcional de 4t curs de Pràctiques, heu de consultar a la facultat on fareu l’estada si hi ha la possibilitat de cursar-les com a alumne d’intercanvi.
  En aquest cas heu de facilitar el programa al cap d’estudis perquè accepti la proposta.
  A fi de tramitar l’aprovació de l'acord, si escau, per totes dues universitats, quan el tingueu complet l'heu de fer arribar a la Secretaria de la Facultat o al cap d’estudis, preferiblement abans del 30 de juny.
   
 • Itineraris especials: grau amb menció i grau amb mínor
 1. Grau amb menció
  En el cas d’haver de cursar assignatures de 4t curs per a una menció, s’ha de tenir en compte que les obligatòries de menció es tracten com a obligatòries.
  En el cas de les assignatures optatives de menció, les assignatures cursades a la universitat de destinació han de pertànyer al mateix o mateixos àmbits de coneixement (matèries) a què pertanyen les optatives ofertes per a la menció.
 2. Grau amb mínor
  Les assignatures del 4t curs que formen part de l’itinerari del mínor i pertanyin a altres graus s’han de cursar a la UB, no a la universitat de destinació.
  Pel que fa a les assignatures optatives del bloc del mínor que pertanyen al grau de Filosofia s’ha de tenir en compte que les cursades a la Universitat de destinació han de pertànyer al mateix o mateixos àmbits de coneixement (matèries).
  En cas que tingueu la intenció de marxar d’intercanvi i el vostre itinerari previst sigui de menció o mínor heu de comunicar-ho al cap d’estudis o a la Secretaria de la Facultat.

La matrícula a la UB la fa la Secretaria i cal fer-hi arribar amb antelació l’imprès de sol·licitud de matrícula i l’acord acadèmic. La comunicació es fa per correu electrònic i no cal anar-hi de manera presencial.

Els estudiants que només marxeu un semestre és convenient, sempre que sigui possible, que us matriculeu per automatrícula de les assignatures que fareu a la UB en el dia i l'hora assignats com la resta d’estudiants del grau a fi de no perdre opcions d’elecció de grups. Després heu de sol·licitar a la secretaria l’ampliació de matrícula amb les assignatures del semestre de mobilitat.

A la universitat de destinació també heu de fer una inscripció en el termini que fixin les facultats d’acollida.

Si voleu més informació, contacteu amb la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Filosofia:

934 037 720

mobilitat.filosofia@ub.edu

O amb el Coordinador SICUE: Manuel Pérez Otero perez.otero@ub.edu

També podeu consultar la presentació de la sessió informativa del 30 de maig de 2023.

Comparteix-ho: