Pràctiques extracurriculars

Les pràctiques extracurriculars són activitats acadèmiques no incloses en el pla d’estudis d’un ensenyament, que tenen com a objectiu afavorir el desenvolupament professional i la inserció laboral dels estudiants.

Aquestes activitats tenen caràcter voluntari, no impliquen reconeixement de crèdits i no poden ser reconegudes com a pràctica curricular.

D'acord amb la normativa vigent, aquesta activitat s'ha de consignar al Suplement Europeu del Títol (SET) si l'estudiant fa un mínim de 200 hores.

Es duen a terme durant el període de formació dels estudiants i es formalitzen mitjançant convenis de cooperació educativa. Tenen una durada màxima de 750 hores per curs acadèmic i es poden ampliar, excepcionalment, fins a 900 hores.

A més de realitzar les pràctiques curriculars vinculades a l'assignatura de pràctiques externes, l'estudiant pot realitzar pràctiques extracurriculars. És compatible realitzar les pràctiques curriculars i posteriorment les extracurriculars en la mateixa organització; i també ho és fer les pràctiques curriculars en una organització i les extracurriculars en un altre.

 

Requisits

  • Ser alumne de l'ensenyament del grau de Filosofia
  • Haver superat un mínim de 120 crèdits del Grau en el moment de realitzar la preinscripció.
  • No tenir cap relació contractual amb l'empresa o institució on es facin les pràctiques, excepte en casos degudament justificats i autoritzats. En cas d'autorització ni l'horari ni el lloc on es realitzin les pràctiques poden coincidir amb els del vostre contracte laboral.
  • No haver demanat el títol.

 

Inscripció

Si vols inscriure-t'hi, has de contactar amb la coordinadora de pràctiques, la Dra. Misericòrdia Anglès Cervelló (angles@ub.edu) per concertar una entrevista.

En el cas que vulgueu fer pràctiques en alguna empresa/institució que no tingui signat conveni de col·laboració educativa amb la Facultat, heu de posar-vos en contacte amb la Secretaria d'Estudiants i Docència, ja que existeix la possibilitat d'establir un conveni de col·laboració amb aquesta empresa/institució, prèvia acceptació de la coordinació de pràctiques.

El període d'inscripció està obert tot el curs.

 

Formalització de la relació entre la Facultat, l'entitat col·laboradora i l'estudiant

La realització de pràctiques en una entitat col·laboradora exigeix la formalització d'un conveni de cooperació educativa entre la Facultat i d'un projecte formatiu.

La Secretaria es posarà en contacte amb vosaltres perquè signeu electrònicament el projecte formatiu abans d'iniciar el període de pràctiques.

Vídeo com signar documents

 

Assegurança escolar

Els estudiants menors de 28 anys disposen de l'assegurança escolar obligatòria, inclosa en el pagament de la matrícula. Els més grans de 28 anys han de contractar l' assegurança voluntària

 

Seguiment i Avaluació

Les pràctiques són objecte de seguiment i avaluació per part del tutor acadèmic i del tutor de l’entitat, però sense reconeixement de crèdits. D’acord amb la normativa vigent, aquesta activitat s’ha de consignar en el Suplement Europeu del Títol (SET) si l’estudiant fa un mínim de 200 hores. Aquesta activitat en cap cas pot ser reconeguda com a pràctica curricular.

 

Normativa UB

Reglament de pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: