Serveis

Bar facultat filosofia ub

La Facultat posa a disposició de tota la comunitat universitària un conjunt de serveis i equipaments de suport a l’estudi, la docència i la recerca a fi de permetre que desenvolupin l’activitat universitària de manera òptima. Alguns exemples d’aquests serveis són el CRAI Biblioteca, amb un excel·lent fons bibliogràfic de suport als programes docents i de recerca de la Facultat, i altres serveis com ara el servei d’ocupació, els Serveis Lingüístics o el servei de reserva d’espais.
Comparteix-ho: