Reservar taquilles

La Facultat disposa de 120 taquilles. 60 en la segona planta i 60 en la tercera planta.

Procediment:

1. Omplir la sol·licitud en línia. La Secretaria d'Estudiants i Docència comprovarà la situació de l'expedient del/la sol·licitant.

2. Una vegada validada la sol·licitud, des de la Unitat de Logística del Centre, s'enviarà el número de compte per a realitzar la transferència de l'import del lloguer.

3. Quan es comprovi la transferència, s'assignarà el número de taquilla. S'haurà de passar per la Unitat de Logística del Centre (Administració, 1er pis) per a firmar el compromís i rebre la contrasenya inicial.

 

Preu:

El cost del lloguer és de 10€ per curs acadèmic i de 5€ per quadrimestre.

 

Condicions generals:

1. L'accés i l'ús de les taquilles implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals sota la seva exclusiva responsabilitat.

2. No es poden depositar líquids combustibles ni inflamables ni cap altre substància que comporti un perill per a la comunitat universitària que estudia o treballa en l'edifici.

3. Es reserva el dret a interrompre, de manera temporal o definitiva, el lloguer sense previ avís per mal ús de les taquilles per motiu de seguretat o manteniment.

4. Les taquilles, segons la temporalitat del lloguer, s'han de buidar abans del 31 de gener o del 30 de juny. Desprès d'aquesta data, per part de la Unitat de Logística del Centre, es durà a terme la retirada dels objectes dipositats sense possibilitat de retorn.

5. La Universitat de Barcelona declina qualsevol responsabilitat sobre els objectes dipositats en l'interior de la taquilla.