Aules d'informàtica

L'ús d'aquesta aula està regulada per una normativa que s'ha de respectar, la qual estableix:

  • No està permès menjar, beure o fumar en les aules d'informàtica.
  • S'ha de cuidar el material i si s'observa qualsevol desperfecte, s'ha d'avisar al personal.
  • Respectar el treball dels altres i procurar mantenir el silenci.
  • Només es poden utilitzar els programes instal·lats en l'aula. No està permès reconfigurar el material.
  • No es pot gravar fitxers en la unitat «C». Es disposa d'una unitat «D» (dades) per a gravar temporalment documents (ja que aquests s'esborren periòdicament.

 

Els alumnes que incompleixin aquesta normativa poden ser expulsats de l'aula.