Comissió de Dinamització Lingüística

Està formada per un membre de l'equip deganal (vicedegà o secretari), que la presideix, un professor de cada departament adscrit a la Facultat, un estudiant, un membre del personal d'administració i serveis, un membre dels Serveis Lingüístics, i el becari de Dinamització Lingüística assignat.

La Comissió de Dinamització Lingüística vetlla per l’ús de la llengua catalana i també de terceres llengües en la docència, la recerca, l’administració i la gestió que es desenvolupen a la facultat. Una de les seves funcions principals és l'organització i promoció d'activitats culturals per als estudiants, el PAS i el professorat.


Membres de la comissió

  • Antoni Garcia Santiago (secretari acadèmic), president
  • Xavier Luri (FQA)
  • Ferran Macià (FMC)
  • Artur Carnicer (FA)
  • Anna Vilà (ENY)
  • Pol Molina Grífols (estudiant)
  • Esteban Aranda, PAS Facultat
  • Núria Castells, PAS Serveis Lingüístics
  • Estudiant pendent de designar (estudiant)
Comparteix-ho: