Comissions

Les comissions delegades poden estar integrades per membres de la Facultat que no pertanyin a la Junta de Facultat i elaboren les seves pròpies normes de funcionament, que hauran de ser aprovades per la Junta de Facultat. La Junta de Facultat podrà crear altres comissions delegades per tractar matèries específiques la composició de les quals serà establerta per la pròpia Junta, així com les seves atribucions i durada. Els membres de les comissions delegades seran designats per la Junta de Facultat.
Comparteix-ho: