Consells d'estudis

Els Ensenyaments adscrits a la Facultat de Física són l'Ensenyament de Física i l'Ensenyament d'Enginyeria Electrònica. Els Caps d'Estudis d'aquests Ensenyaments són:

 

Els Caps d'Estudis són escollits cada tres anys pel Consell d'Estudis entre els professors del propi Consell.

Per a cada Ensenyament vinculat a la Facultat està constituït un Consell d'Estudis format per una representació del professorat dels Departaments que tenen encomanada docència de l'Ensenyament, i una representació dels estudiants matriculats a l'Ensenyament en nombre igual a la dels professors membres del Consell. El Consell escolleix, d'entre els seus membres, el Cap d'Estudis i el Secretari del Consell. Són funcions del Consell d'Estudis:

 1. Garantir la coherència i interrelació de les matèries de cada ensenyament en el marc dels plans d'estudis.
 2. Nomenar els tutors encarregats d'aconsellar i de supervisar els currículums individualitzats dels estudiants.
 3. Organitzar els cursos.
 4. Encarregar-se del seguiment i control de la docència.

A la Facultat de Física hi ha dos Consells d'Estudis, corresponents als dos Ensenyaments vinculats:

Funcions del Consell d'estudis del Grau de Física

Són funcions del Consell d'Estudis:

 1. Garantir la coherència i interrelació de les matèries de cada ensenyament en el marc dels plans d'estudis.
 2. Nomenar els tutors encarregats d'aconsellar i de supervisar els curricula individualitzats dels estudiants.
 3. Organitzar els cursos.
 4. Encarregar-se del seguiment i control de la docència.
 5. L’assegurament de la qualitat de l’ensenyament.

 

Reglament del Consell d'Estudis

 

Membres del Consell d'Estudis

El Consell escull, entre els seus membres, el Cap d'Estudis i el Secretari del Consell.

Representants del professorat:

Dr. Cesar Ferrater Martorell (Cap d'estudis)

Dept. Física de la Matèria Condensada

Dra. Ana Maria Vilà Arbonès (Secretària)

Dept. Enginyeria Electrònica i Biomèdica

Dra. Camila Barreneche Guerisoli

Dept. Ciència de Materials i Química Física
Dr. Jorge Casalderrey Solana Dept. Física Quàntica i Astrofísica
Departament de Física Aplicada
Dept. Física Quàntica i Astrofísica
Dept. Física Aplicada
Dept. Física de la Matèria Condensada
Dept. Enginyeria Electrònica i Biomèdica
Dept. Dinàmica de la Terra i de l'Oceà

 

Representants dels alumnes:

Irene Agudo Zamora

Paula Aparicio Gonzalez

Victor-Xavier Bigorra Lorenzo

Alejandro Gil Morente

Sergio Jimenez Torrejon

Júlia Ladero i Galvez

Ignasi Lopez Gabarro

Laia Montella Manuel

Joan Nuñez Corbacho

Lucia Tormo Bañuelos

 

Representants Gestió Acadèmica:

Sra. Laura Guerra Tolosa

Secretaria de Física

 

 

Actes del Consell d'Estudis de Física:

 

 

Any 2021:

Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (22 de març de 2021)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (10 de maig de 2021)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (31 de maig de 2021)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (21 de juny de 2021)
Acta de la reunió extraordinària del C.E. de Física, amb annexos (30 de juny de 2021)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (22 de juliol de 2021)
Acta de la reunió extraordinària del C.E. de Física, amb annexos (14 d'octubre de 2021)

 

Any 2020:

Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos 21 de febrer de 2020)
Acta de la reunió extraordinària del C.E. de Física, amb annexos (28 de febrer de 2020)
Acta de la reunió extraordinària del C.E. de Física, amb annexos (8 de maig de 2020)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (1 de juliol de 2020)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (29 de juliol de 2020)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (30 de novembre de 2020) 

 

Any 2019:

Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (21 de març de 2019)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (8 de maig de 2019)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (25 de juny de 2019) annex1 annex2
Acta de la reunió extraordinària del C.E. de Física, amb annexos (19 de juliol de 2019) annex2
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (6 de novembre de 2019)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (11 de desembre de 2019)

 

Any 2018:

Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (8 de maig de 2018)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (28 de juny de 2018)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (24 de juliol de 2018) annex 1-1, annex 1-2, annex 1-3, annex 1-4
Acta de la reunió extraordinària del C.E. de Física (24 d'octubre de 2018)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (24 d'octubre de 2018)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física, amb annexos (13 de desembre de 2018)

Any 2017:

Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física 16 de març de 2017
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física 4 de maig de 2017 i annexos
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física 8 de juny de 2017 i annexos
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física 20 de juliol de 2017 i annexos
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física 22 de novembre de 2017 i annexos

Any 2016:

Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física 20 de maig de 2016
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física 9 de juny de 2016
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física 20 de juliol de 2016
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física 30 de novembre de 2016

Any 2015:

Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (14 de maig de 2015)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (18 de juny de 2015)
Acta de la reunió extraordinària del C.E. de Física (23 de juliol de 2015)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (25 de novembre de 2015)
Acta de la reunió extraordinària del C.E. de Física (16 de desembre de 2015)

Any 2014:

Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (23 de maig de 2014)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (11 de juny de 2014)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (23 de juliol de 2014)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (26 de setembre de 2014)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (26 de novembre de 2014)
Acta de la reunió extraordinària del C.E. de Física (19 de desembre de 2014)

Any 2013:

Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (25 d'abril de 2013)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (21 de maig de 2013)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (18 de juliol de 2013)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (20 de noviembre de 2013)

Any 2012:

Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (2 de març de 2012)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (10 d'abril de 2012)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (15 de maig de 2012)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (30 de maig de 2012)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (12 de juny de 2012)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (19 de juny de 2012)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (25 de juliol de 2012)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (11 de desembre de 2012)

Any 2011:
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (26 de gener de 2011)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (25 de març de 2011)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (1 d'abril de 2011)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (13 de maig de 2011)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (23 de maig de 2011)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (18 de juliol de 2011)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (10 de novembre de 2011)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (16 de desembre de 2011)

Any 2010:
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (26 d'abril de 2010)
Acta de la reunió extraordinària del C.E. de Física (4 de juny de 2010)
Acta de la reunió extraordinària del C.E. de Física (9 de juny de 2010)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (17 de juny de 2010)
Acta de la reunió extraordinària del C.E. de Física (19 de juliol de 2010)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (28 de juliol de 2010)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (17 de desembre de 2010)

Any 2009:
Acta de la reunió extraordinària del C.E. de Física (20 de gener de 2009)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (25 de maig de 2009)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (18 de juny de 2009)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (3 de setembre de 2009)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (22 d'octubre de 2009)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (26 de novembre de 2009)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (22 de desembre de 2009)

Any 2008:
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (11 juny de 2008)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (11 de desembre de 2008)

Any 2007:
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (18 de gener de 2007)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (18 de gener de 2007). Annex 1
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (4 de maig de 2007)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (15 de juny de 2007)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (13 de diciembre de 2007)

Any 2006:
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (27 de març de 2006)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (7 de juny de 2006)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (7 de juny de 2006). Annex 1
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (7 de juny de 2006). Annex 2
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (7 de juny de 2006). Annex 3
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (27 de juny de 2006)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (18 de desembre de 2006)

Any 2005:
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (31 de maig 2005)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (16 de novembre 2005, esborrany)

Any 2004:
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (4 de maig de 2004)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (1 de juny de 2004)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (8 de novembre 2004)
Acta de la reunió ordinària del C.E. de Física (29 de novembre 2004)

 

Són funcions del Consell d'Estudis:

 1. Garantir la coherència i interrelació de les matèries de cada ensenyament en el marc dels plans d'estudis.
 2. Nomenar els tutors encarregats d'aconsellar i de supervisar els curricula individualitzats dels estudiants.
 3. Organitzar els cursos.
 4. Encarregar-se del seguiment i control de la docència.
 5. L’assegurament de la qualitat de l’ensenyament.

El Consell escull, entre els seus membres, el cap d'Estudis i el Secretari del Consell.

 • Actes del Consell d'Estudis d'Enginyeria Electrònica:

 

 • Representants del professorat:

Dr. Josep Bosch Estrada (Cap d'estudis)

Dept. Enginyeria Electrònica i Biomèdica
Dr. Ángel Diéguez Barrientos Dept. Enginyeria Electrònica i Biomèdica
Dept Física Quàntica i Astrofísica
Dr. Agustí Gutierrez Galvez Dept. Enginyeria Electrònica i Biomèdica
Dr. José M. López Villegas Dept. Enginyeria Electrònica i Biomèdica
Dr. Arturo Lousa Rodríguez Dept. Física Aplicada
Dr. Santiago Marco Colás Dept. Enginyeria Electrònica i Biomèdica
Dr. Agustí Pérez Madrid Dept Física de la Matèria Condensada
Dr. Òscar Ruiz Sanchez (Secretari) Dept. Enginyeria Electrònica i Biomèdica
Dr. Santiago Sempere Compte Dept. Empresa
 
 • Representants dels alumnes:
Paula Ortega Fernández Arnau Quintana Llorens
Estel·la Maria Barrio Villegas Aina Royo Sans
Laia Antoli Cherto Adrià Babiano Novella
Rui Gómez Umbelino Hachim Bakkali Aliaga
Sara Portero Castillo Adrià Solans Sarabia
 • Representants Gestió Acadèmica:

Sra. Laura Guerra Tolosa

Secretaria de Física

Comparteix-ho: