Detall

Publicació de les respostes a les sol·licituds d'incidències de prematrícula presentades

Avís | 04-03-2021

Calendari de matrícula dels graus – Primavera 2021

Als graus de la Facultat de Física s’aplica el model de matrícula semestral. Això vol dir que l’estudiant ha de dur a terme dues matrícules, coincidint amb els dos períodes docents, una abans del primer semestre (tardor) i l’altra abans del segon semestre (primavera) (Pàgina 12 de la Guia de l’estudiant).

Informació sobre el procés de prematrícula i matrícula: Guia de l’estudiant, apartat 2.2.

La prematrícula i la matrícula es poden fer des de qualsevol dispositiu amb accés a internet.

 

Procès

Data

Física

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Doble titulació Física-Matemàtiques

Prematrícula

23 de febrer  (de 8:30 a 20 h.)

Torns

Torns

Torns

Matrícula *

4 i 5 de març

Modificacions **

11 i 12 de març

** oberta des del torn assignat fins diumenge 07/03 a les 23:59 h.
** oberta des del torn assignat fins diumenge 14/03 a les 23:59 h.

Resolucions d’incidències primavera 2021

Física

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Doble titulació Física

Respostes a les sol·licituds presentades fins el 16 de febrer

Respostes

Respostes

Respostes

Respostes a les sol·licituds presentades fins el 24 de febrer

Respostes

---

Respostes

Places lliures a 13 de març

Pendent de publicar

Pendent de publicar

Pendent de publicar

 

Fins el dia 16 de febrer a les 13 h. es poden presentar sol·licituds per incidències (exempció de requisits de pla d’estudis, reincorporació, permanència o assignatures amb places limitades) al correu de la Secretaria sec.facultat.fisica@ub.edu, adjuntant aquest imprès en format pdf i  el nom del fitxer amb el següent patró COGNOM1_COGNOM2_NOM_(tipus d’incidència).
De la mateixa manera, per demanar torn especial d’inscripció cal fer servir aquest formulari i adjuntar la documentació necessària amb format pdf i el nom amb el mateix patró abans explicat.


Una vegada finalitzada la prematrícula només s’acceptaran sol·licituds d’incidències justificades documentalment fins el dia 24 de febrer a les 13 h. (a la matrícula i a la modificació es poden fer modificacions si hi ha places).

 

Prematrícula amb qualificacions pendents

Les situacions que es poden donar:

 • En cas que la nota definitiva fos "suspens" voldria repetir l'assignatura.
 • En cas que la nota definitiva fos "aprovat" m'inscriuria també d'una altra assignatura.

Cal inscriure-la. S’ha d’inscriure allò que es vulgui i notificar immediatament aquesta circumstància al cap d'estudis tot emplenant aquest formulari. Aquest document servirà per autoritzar a eliminar una assignatura inscrita per cada assignatura suspesa que no tingués publicades les qualificacions abans del dia de prematrícula.  Si eventualment la nota és "aprovat", s’autoritzarà a eliminar-la abans de la matrícula.

 


A tenir en compte:

 • Els alumnes que inicieu el 5è semestre en el Grau de Física heu de triar la menció que voleu cursar, això permetrà que es mostrin totes les assignatures optatives associades a la menció triada.
 • La prematrícula és vinculant (no es poden fer canvis). Si teniu dubtes sobre si us voleu inscriure o no en una assignatura, recordeu que tant a la matrícula com a la modificació es poden fer ampliacions d’assignatures, anul·lacions i canvis de grup, si hi ha disponibilitat de places.
 • MOLT IMPORTANT: Als alumnes que, havent fet la prematrícula, no formalitzin la matrícula dins del termini fixat, se'ls anul·larà la inscripció feta. Aquestes places quedaran lliures per la resta d’estudiants, es publicarà la relació abans de la modificació de matrícula.
 • Els alumnes amb resolució positiva d'admissió amb més de 30 crèdits reconeguts rebran les instruccions des de la Secretaria.
 • Els controls acadèmics informàtics avisaran de les incidències de permanència o requisits de dues maneres:
  1. Un avís de color taronja que informa quin és l’error que cal esmenar abans de confirmar la matrícula; tot i que el procés es pot finalitzar, cal que t’adrecis a la secretaria per informar-te i/o resoldre la incidència si és el cas.
  2. Un avís de color vermell que bloqueja la matrícula per l’error detectat i t’adreça a la secretaria.

 


Comparteix-ho: