Pla d'Acció Tutorial (PAT)

EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DEL GRAU DE FÍSICA

El Pla d'Acció Tutorial (PAT) de l’ensenyament s'ofereix als alumnes i se centra en dos moments importants en la trajectòria de l’estudiant a la facultat: al començament dels estudis i en l’elecció d’assignatures optatives.

El PAT del curs 2022-23 està coordinat per la Dra.Yolanda Sola Salvatierra (ysola@ub.edu) del departament de Física Aplicada.

Els objectius dels PAT de l'ensenyament són:

• Ajudar els alumnes de primers cursos a integrar-se de forma efectiva en la vida acadèmica de la facultat,
• orientar-los per tal que adoptin les actituds, les metodologies de treball i el ritme d’estudi adient per reeixir en els seus estudis,
• proposar-los la millora, si escau, de les condicions i les habilitats personals pròpies, a través de cursos i activitats que millorin la seva formació i
• animar-los a actuar de manera autònoma

Per tal de dur a terme el PAT, cada estudiant té assignat un tutor/a que és un/a professor/a de la Facultat de Física i que ofereix l’acció tutorial fins que l’estudiant finalitzi els seus estudis de Grau. El nom del tutor assignat consta en l’autoconsulta d’expedient de l’estudiant.Assignació de tutor

• Als alumnes de nou ingrés se'ls assigna professor-tutor en una reunió durant les primeres setmanes del curs. A continuació els alumnes s’hi han de posar en contacte per mitjà del telèfon o del correu electrònic i concretar una entrevista.
• El nom del tutor assignat consta en l’autoconsulta d’expedient.Cursos i serveis d’interès:

El Servei d’atenció a l’estudiant ofereix, entre d’altres recursos, cursos de formació i el Club de Feina, que és un espai d’assessorament per a la recerca de feina i per al desenvolupament de la carrera professional. Es recomana als alumnes visitar aquests webs per poder apuntar-se als cursos que es van anunciant llarg del curs acàdemic.

 

EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DEL GRAU D’ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ

El Pla d'Acció Tutorial (PAT) de l’ensenyament s'ofereix als alumnes i se centra en dos moments importants en la trajectòria de l’estudiant a la facultat: al començament dels estudis i en l’elecció d’assignatures optatives.

El PAT del curs 2022-23 està coordinat per la Dra. Anna Vilà Arbonès (anna.vila@ub.edu) del departament d’Enginyeria Electrònica i Biomèdica.

Els objectius dels PAT de l'ensenyament són:

• Ajudar els alumnes de primers cursos a integrar-se de forma efectiva en la vida acadèmica de la facultat,
• orientar-los per tal que adoptin les actituds, les metodologies de treball i el ritme d’estudi adient per reeixir en els seus estudis,
• proposar-los la millora, si escau, de les condicions i les habilitats personals pròpies, a través de cursos i activitats que millorin la seva formació i
• animar-los a actuar de manera autònoma

Assignació de tutor

• Als alumnes de nou ingrés se'ls assigna professor-tutor en una reunió durant les primeres setmanes del curs. A continuació els alumnes s’hi han de posar en contacte per mitjà del telèfon o del correu electrònic i concretar una entrevista.
• El nom del tutor assignat consta en l’autoconsulta d’expedient.Cursos i serveis d’interès:

El Servei d’atenció a l’estudiant ofereix, entre d’altres recursos, cursos de formació i el Club de Feina, que és un espai d’assessorament per a la recerca de feina i per al desenvolupament de la carrera professional. Es recomana als alumnes visitar aquests webs per poder apuntar-se als cursos que es van anunciant llarg del curs acàdemic.

 

DOCUMENTACIÓ

 

MÉS INFORMACIÓ

https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/suport_estudi/pla_tutorial/pla_tutorial.html

 

 

Comparteix-ho: