Suport a l'estudi - PAT

Presentació

El pla d'acció tutorial té com a funció acompanyar, guiar i aconsellar l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge a la UB, i d’aquesta manera ajudar-lo a prendre decisions fonamentades en els seus estudis, en la millora del seu rendiment, en l’ampliació de les seves expectatives, en l’orientació professional i, en definitiva, en l’assoliment d’un bon desenvolupament personal.

Aquesta funció general es desenvolupa en funcions més específiques:

 • Facilitar el procés de transició i d’adaptació de l’estudiant a la Universitat.
 • Oferir a l’estudiant informació, orientació i recursos per a l’aprenentatge.
 • Assessorar l’estudiant en la configuració del seu itinerari curricular, prestant atenció a cada realitat específica: alumnat que compagina l’estudi amb la feina laboral, situacions personals, etc.
 • Orientar l’estudiant per facilitar-li l’accés al món laboral o a la continuació dels estudis, en una perspectiva de formació continuada.
 • Contribuir al fet que l’estudiant contempli i valor i la dimensió europea, en aspectes relacionats amb la formació, la inserció laboral i d’altres.
 • Partint de la informació subministrada pels estudiants, identificar punts forts i punts febles de la docència, a partir dels quals es puguin formular propostes de millora.

 

Sessió de benvinguda dels grups de 1r:

Cada any el primer dia de curs es fa una sessió de benvinguda als estudiants de 1er curs en els que se’ls informa del funcionament de la Facultat i d’altres aspectes generals. Al final es reserva una estona perquè els tutors del PAT es presentin i expliquin quina és la seva funció així com els canals de comunicació que tenen per contactar.

 

Planificació de tutors del PAT 2023-2024:

Ensenyament d’Antropologia

 • Oriol Beltran (1r, 2n i 3r, 4t)

 

Ensenyament d’Arqueologia

 • Marta Sánchez de la Torre (1r)
 • Xavier Mangado (2n)      
 • Xavier L. Cachero (3r)
 • Esther Travé (4t)

 

Ensenyament de Geografia i Geografia i Canvi Global

 • Montserrat Salvà (1r)
 • Belen Gómez (2n)      
 • Albert Santasusagna (3r)
 • Martí Cors (4t)

 

Ensenyament d’Història:

 • Diego Sola (1r matí)
 • Antoni Vives (1r tarda)
 • Raúl Villegas (2n matí)
 • Jordi Roca (2n tarda)
 • Lluís Pons (3r matí)
 • Natàlia Moragas (3r tarda)           
 • Ida Mauro (4t matí)
 • Paola lo Cascio (4t tarda)

 

Ensenyament d’Història de l’Art

 • Fàtima López (1r matí)
 • Joan Molet (1r tarda)
 • Josep Lluís Falcó (2n matí)
 • Esther Alsina (2n tarda)
 • Laura García (3r matí)             
 • Roser Piñol (3r tarda)
 • Carme Narvaez (4t matí)
 • Núria Peist (4t tarda)

 

Doble grau Història/Arqueologia

 • Marta Sancho (1r, 2n, 3r)

 

Doble grau Història/Història de l’Art

 • Jacobo Vidal (1r)

 

Comparteix-ho: