Comunicat Facultat

Avís | 14-10-2020

Seguint les indicacions del rectorat arran de l’empitjorament de la situació sanitària, la Junta de la Facultat de Geografia i Història, en data del 14 d’octubre, ha decidit substituir la docència teòrica presencial de graus i màsters per la docència on line entre els dies 15 i 30 d’octubre, ambdós inclosos. Es manté la resta d’activitats docents previstes. 

Cada ensenyament informarà de les especificats de la seva docència i de les seves activitats pràctiques i d’avaluació.