Departaments

Els departaments són les unitats bàsiques de docència i recerca de la Universitat. S'encarreguen d'organitzar i desenvolupar la recerca i els ensenyaments propis de l'àrea de coneixement respectiva i són responsables de potenciar la tasca investigadora i docent dels seus membres. En l'àmbit de les competències, els departaments participen en la millora continuada de la formació de l'alumnat.

Cada departament té un director o directora, un secretari o secretària i un Consell de Departament format, entre altres membres, per una representació d'estudiants dels ensenyaments en què els departaments participen.

Arran de la darrera reorganització de la Universitat de Barcelona (2017), la Facultat s'estructura en quatre departaments.

Informació dels departaments

Comparteix-ho: