Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Antropologia i Etnografia

Organització i metodologia docent

El màster és presencial. Les classes obligatòries i optatives es desenvolupen al Laboratori d’Antropologia de la Facultat de Geografia i Història. Les sessions s’han dissenyat en un format seminari, i consten d’exposicions per part dels professors i professores així com de debats i exposicions per part dels estudiants sobre el seu procés de recerca. El màster fomentarà així mateix l’organització de conferències per part d’investigadors o investigadores d’altres universitats.

El màster es desenvolupa en el torn de tarda (16h a 20h). La dedicació de l’estudiant variarà en funció del nombre de crèdits que matriculi. El mínim de crèdits matriculats és 20.

Les concrecions pertinents de cada assignatura es troben als plans docents.

Comparteix-ho: