Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Antropologia i Etnografia

Treball final de màster

El Treball Final de Màster (TFM) consisteix en un treball de recerca avançat en el camp de l’antropologia. La temàtica del treball és lliure. Caldrà però obtenir el vistiplau del coordinador del curs abans de registrar el tema escollit pel TFM. El TFM s’ha de basar en una investigació etnogràfica, que es pot complementar amb d'altres tècniques de recerca (com ara el treball amb arxius). Així mateix, el TFM s’ha de construir sobre un marc teòric clar, que permeti a l’estudiant entrar en discussió amb els debats de la disciplina. La vessant etnogràfica i teòrica del TFM han d’estar degudament articulades.

Cada estudiant haurà de triar, amb l’orientació i l’aprovació del coordinador del Màster, un tutor o tutora pel TFM. Eventualment, l’estudiant podrà escollir dos tutors o tutores.

El TFM s’haurà de defensar davant d’un tribunal format per 3 membres.

Normativa general de la UB sobre els treballs de fi de màster

Comparteix-ho: