Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Antropologia i Etnografia

Accions de suport i d'orientació

Amb la finalitat d’afavorir el rendiment de l’alumnat durant el desenvolupament del màster s’ofereixen una sèrie de tutories personalitzades, amb el coordinador del màster i també amb la resta del professorat. La realització del Treball Final de Màster ha de ser tutoritzat per un professor o professora del departament. Eventualment, el TFM pot ser codirigit per un altre professor o professora del departament o per un investigador extern.

Concretament, del 5 al 9 de setembre -i, si és necessari, al llarg del període de matriculació- s’efectuen les tutories personalitzades amb el coordinador del màster tant per a alumnes de nou ingrés com per a alumnes de segon o tercer any. Aquesta tutoria d’inici de curs és obligatòria per a tots els estudiants.

Els estudiants matriculats a TFM han de comunicar en el marc d’una tutoria específica el nom del tutor o tutora escollit per a realitzar la seva recerca. En cas que no en tinguin, és amb el suport del coordinador del màster que es cercarà un professor o professora amb disponibilitat i idoneïtat per a tutoritzar el TFM de l’estudiant.

Durant els diferents períodes de preinscripció, la secretaria del màster rebrà, en l’horari establert, aquells estudiants interessats en tenir més informació sobre el curs. En cas de sol·licitar-ho, poden tenir una tutoria personalitzada amb el coordinador del màster.

Horari d’atenció a l’estudiant de la secretaria del màster d’antropologia i etnografia:

Donada la situació de teletreball cal concertar una cita prèvia a través del correu electrònic: master.antropologia@ub.edu

Preguntes més freqüents

Comparteix-ho: