Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Estudis Avançats en Història de l'Art

Accions de suport i d'orientació

Pla d'Acció Tutorial

Tutories de matrícula curs 2020-2021

- Del 7 al 14 de setembre de 2020.

Inici de la docència
- 28 de setembre de 2020.

Tutories de TFM 2020-2021
- 10 de novembre de 2020.
- Tutories personalitzades.

Tutories de practiques curs 2020-2021
- 25 de novembre de 2020.
- Tutories personalitzades.

Tutories d’assignatures curs 2020-2021
- Tutories personalitzades a petició dels estudiants amb un mínim d’una tutoria obligatòria
establerta pel professor de cada assignatura.

Sessió informativa per alumnes de 3r i 4t de carrera
- 25 de març de 2021.

Preinscripcions 2021-2022
- Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021.
- Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021.

Comparteix-ho: