Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX)

Informació destacada

Gravat mediterrani- Màster d

El màster d'Història i Identitats en el Mediterrani Occidental pretén formar especialistes en l'estudi de l'evolució històrica i la configuració de les identitats de les societats del Mediterrani occidental durant l'edat moderna. Es tracta d'analitzar a fons el conjunt de processos complexos (formació d'estats, relacions internacionals o dinàmiques socials, culturals i ètniques) que van tenir lloc durant aquell període històric i que són d'interès per a la configuració europea i les seves relacions, tant internes com amb altres territoris immediats, com és el cas de la interacció complexa amb el Magreb.
 

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat Coordinadora Universitat València Estudi General
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat València Estudi General
  • Universitat Alacant
  • Universitat Jaume I
Crèdits 60
Modalitat de docència Presencial
Complements de formació
Centre de gestió Facultat de Geografia i Història
Places 20
Idioma de docència català, castellà
Preu orientatiu per crèdit 27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
Coordinació DIEGO SOLA GARCIA
Adreça electrònica histmediterrani@ub.edu
Informació de la universitat coordinadora Pàgina web del màster
Comparteix-ho: