Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX)

Avaluació

Avaluació del TFM:
Convocatòria de juny-juliol: dipòsit fins al 22 de juny
Convocatòria de setembre: dipòsit fins al 12 de setembre
Comparteix-ho: