Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX)

Treball final de màster

El Màster es cursa íntegrament a les Universitats de Barcelona, València, Alacant i Jaume I de Castelló.

Una part de les assignatures del Màster, però, és impartida per professors d’una altra de les universitats participants. Així mateix, la docència de diverses assignatures optatives és en línia, de manera que es pot escollir entre l’oferta de les quatre universitats.

Guia del Treball final de màster

Comparteix-ho: