Objectius

  • La finalitat del programa és promoure la formació de nous investigadors amb l'objectiu de potenciar la qualitat de la recerca en cures de salut i, al mateix temps, capacitar-los per a la seva futura incorporació en universitats, centres i institucions sanitàries.
  • L’objectiu fonamental es centra en l’adquisició de competències d’anàlisi, detecció de problemes i presa de decisions en relació amb la recerca, lideratge i gestió de les cures i atencions en infermeria i salut.
  • El Programa ofereix formació avançada, des d’una perspectiva interdisciplinar, en recerca, lideratge i gestió de les cures i està dirigit a la obtenció del grau de doctor.