Admissió i accés

Procés d'admissió i accés al programa de doctorat Infermeria i Salut

ADMISSIÓ

La sol·licitud d’admissió i accés al programa de Doctorat en Infermeria i Salut es pot realitzar, a partir del 7 de juny fins al 12 de juliol de 2024 a través de l’enllaç Universitat de Barcelona - Doctorat - GIGA (ub.edu)

Els documents necessaris els podeu consultar en  la mateixa aplicació en què cal fer la sol·licitud.

El llistat de directors del programa el podeu trobar a:

https://www.ub.edu/portal/web/infermeria/linies-d-investigacio

Per ampliar la informació sobre el procediment d'accés i admissió al programa de Doctorat en Infermeria i Salut les persones interessades podran assistir a la sessió informativa programada a les 14 hores del dia 26 de juny.  La sessió serà on line. Podreu connectar-vos a través d'aquest enllaç:

Uniu-vos a la reunió

Resolució d'admissió al programa de doctorat: durant el mes de setembre 2024.


ACLARIMENTS:

  • Heu d'incloure el vostre CV d'acord amb el model normalitzat
  • La proposta de recerca que incorporeu ha de tenir entre 2 i 10 fulls i ha d'anar avalada per un/a director/a del programa, que accepti la direcció o codirecció de la tesi. 
  • Trobareu el model del document CV en el web del programa de doctorat  en aquest enllaç:
    Documents - Facultat d'Infermeria - Universitat de Barcelona - Universitat de Barcelona (ub.edu)
  • I el llistat de directors potencials en aquest altre: https://www.ub.edu/portal/web/infermeria/linies-d-investigacio.
  •  
  • En cas de voler proposar algun/a director/a que no sigui del programa caldrà fer la consulta enviant nom i cognoms junt amb el CV del director/a potencial a la coordinadora del programa.
  • En cas de no disposar de certificat d'anglès cal incorporar un document redactat en què s'indiqui el coneixement que teniu de l'idioma.

Per a un accés definitiu, els documents que cal presentar siguin còpia autèntica. Si no són còpia autèntica s’hauran de presentar els documents originals a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut-Campus Bellvitge.

Si la titulació és estrangera s'haurà de presentar la documentació degudament legalitzada i traduïda. Si no és possible la comprovació dels documents per codi de verificació, s’hauran de presentar els originals a la Secretaria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut-Campus Bellvitge.

Per altra informació d'interès, podeu consultar aquest enllaç:

Programa de doctorat en Infermeria i Salut - Presentació - Estudis - Universitat de Barcelona (ub.edu)