Condicions del servei

Els horaris d'atenció del PAU és :

 Tots els dies laborables
   ► Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
   ► Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00 

 No s'atendran visites dels usuaris.

Hi ha 3 vies per obrir un tiquet: sol·licitud de servei o incidència / avaria:

 Formulari (opció recomanada)

 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 

  Només s'atendrà presencialment per a ordinadors de la UB que estiguin correctament inventariats i etiquetats.

 

  • L'usuari ha de dirigir-se sempre al "Punt d'Atenció a l'Usuari (PAU)" que actuarà com a punt central d'informació i prestació de serveis. L'usuari ha d'adreçar-se al PAU de la forma més adient.
  •  El PAU podrà utilitzar eines de control remot, amb l'autorització de l'usuari, per a assistir-lo des del Pavelló Rosa.
  • El PAU és l'encarregat d'atendre, obrir i gestionar les peticions i incidències de servei. Dels tiquets que són transmesos a les unitats d’informàtcia, serà al responsable de la unitat d'informàtica  l'encarregat de prioritzar-los i d'assignar-los als seus tècnics.
  • El PAU serà l'encarregat d'assegurar que es tanquin els tiquets i de què l'usuari sigui notificat.
  • Si un servei requereix la intervenció d'altres unitats tècniques serà el PAU qui els comunicarà la incidència. En cap cas, serà responsabilitat de l'usuari determinar quina unitat tècnica és l'encarregada de donar-li servei i de posar-se en contacte amb ella.
  • Si el servei que sol·licita l'usuari no està inclòs entre els serveis prestats, es prendrà nota de la mancança i s'estudiarà si cal considerar-lo com a un nou servei. 
  • Els equips amb sistema operatiu diferent de Microsoft Windows, només tindran suport de programari per antivirus i accés a xarxa.
  • Les incidències de maquinari de l'equip, queden subjectes a les condicions de servei del contracte de manteniment de maquinari que li correspongui.

 

 Grup UB, Fundacions, Serveis CCiT, Concessions de la UB (Fotocòpies, bars,..) i Parc Científic no reben tots els serveis de l’Àrea TIC i els tècnics no es desplaçaran a les seves instal·lacions.

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 Horari d'atenció:
Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00
 Si ets estudiant:
 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 
 Si ets antic alumne: