Condicions del servei

Els horaris d'atenció del PAU és :

 Tots els dies laborables
   ► Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
   ► Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00 

 No s'atendran visites dels usuaris.

Hi ha 3 vies per obrir un tiquet: sol·licitud de servei o incidència / avaria:

 Formulari (opció recomanada)

 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 

  Només es donarà suport a  dispositius de la UB que estiguin correctament inventariats i etiquetats.

 

 • L'usuari ha de dirigir-se sempre al "Punt d'Atenció a l'Usuari (PAU)" que actuarà com a punt central d'informació i prestació de serveis. L'usuari ha d'adreçar-se al PAU de la forma més adient.
 •  El PAU podrà utilitzar eines de control remot, amb l'autorització de l'usuari, per a assistir-lo des del Pavelló Rosa.
 • El PAU és l'encarregat d'atendre, obrir i gestionar les peticions i incidències de servei. Dels tiquets que són escalats a les unitats d’informàtica, serà el responsable de la unitat d'informàtica, l'encarregat de prioritzar-los i d'assignar-los als seus tècnics.
 • El PAU serà l'encarregat d'assegurar que es tanquin els tiquets i de què l'usuari sigui notificat.
 • Si un servei requereix la intervenció d'altres unitats tècniques, serà el PAU qui els comunicarà la incidència. En cap cas, serà responsabilitat de l'usuari determinar quina unitat tècnica és l'encarregada de donar-li servei i de posar-se en contacte amb ella.
 • Si el servei que sol·licita l'usuari no està inclòs entre els serveis prestats, es prendrà nota de la mancança i s'estudiarà si cal considerar-lo com a un nou servei. 
 • Els equips amb sistema operatiu diferent de Microsoft Windows, només tindran suport de programari per antivirus i accés a xarxa.
 • Des de l'Àrea TIC es donarà suport a equips sobretaula de menys de 7 anys, portàtils de menys de 6 anys i perifèrics de menys de 4 anys  (les impressores han d'estar autoritzades per al servei de compres).
 • Per equips fora de suport (no compleixen les condicions del punt anterior):
  • Es podrà sol·licitar l'actualització al sistema operatiu Windows 10, sempre que ho permetin  les característiques de l'equip, prèvia valoració per part dels tècnics de l'Àrea de Tecnologies.
  • L'usuari serà el responsable de realitzar una còpia de seguretat de les dades de l'equip abans de fer aquesta actualització.
  • L'Àrea TIC no es farà responsable sí, durant l'actualització del sistema operatiu, es detecta alguna avaria de maquinari que impossibilita la migració.
  • Tot i la migració del sistema operatiu, l'equip continuarà fora de suport per l'Àrea TIC.
 • Les incidències de maquinari de l'equip queden subjectes a les condicions de servei del contracte de manteniment de maquinari que li correspongui.

 

 Grup UB, Fundacions, Serveis CCiT, Concessions de la UB (Fotocòpies, bars,..) i Parc Científic no reben tots els serveis de l’Àrea TIC i els tècnics no es desplaçaran a les seves instal·lacions.

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: