Sobre l'Àrea TIC

Sobre l

L’ATIC, l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, dona recolzament a la docència, la investigació, la  innovació i la gestió a la comunitat universitària, facilitant l’ús de les TIC mitjançant la millora continua, la cerca de la excel·lència i gestionant eficaçment i eficient els recursos posats a la seva disposició.

Com a unitat transversal a tota la institució, som responsables  de l'organització, l`administració i l'explotació  dels sistemes i serveis informàtics  i de comunicacions de veu i dades, posats a disposició de tots els membres de la comunitat universitària. 

Volem ser un referent que permeti millorar, optimitzar i impulsar  les activitats pròpies de la institució en tots els seus àmbits. Per dur a terme aquesta tasca, necessitem infraestructures adequades, competitives i tecnològicament actualitzades. Per suposat, cal col·laborar amb els nostres usuaris, vosaltres, per aconseguir junts tots els reptes que ens plantegem.

Us demanem que participeu activament amb els vostres suggeriments per ajudar-nos a aconseguir el nostre objectiu: prestar uns serveis informàtics de qualitat a la comunitat universitària per a poder desenvolupar les tasques  pròpies de la Universitat de Barcelona.