Disponibilitat dels serveis TIC

Els serveis oferts tenen, amb caràcter general,  disponibilitat 24x7 .
 
El manteniment d’aquests serveis està atès per personal tècnic UB en horari laboral de 8:00h  a 15:00h. Fora d’aquest horari, el servei d’explotació vetllarà pel bon funcionament dels serveis fins a les 20:00h.
 
Es garanteix la disponibilitat i es vetllarà pel bon funcionament dels serveis crítics següents en horari 24 hores els 7 dies de la setmana (24x7):
 
Els servidors de la web corporativa “www.ub.edu”. No inclou les webs pròpies dels departaments que no depenen del servidor web institucional.
La connexió troncal a Internet.
La identificació UB per accedir als diferents serveis.
El campus virtual de la UB
Els servidors de correu electrònic. Inclou l'accés a les bústies i la possibilitat d'enviar i de rebre correu. 
La matricula en períodes assenyalats.
Seu UB