Drets dels usuaris. Bústia de queixes i suggeriments

 
Com usuari tens dret a:
  • Ser tractat de manera respectuosa i considerada
  • Rebre una atenció directa i personalitzada
  • Confidencialitat i la protecció de dades personals

 

El procediment de queixes i suggeriments és una via molt eficaç de comunicació entre el nostre servei i els nostres usuaris.

Si vols fer-nos arribar la teva opinió sobre el contingut d'aquest lloc web, pots  omplir aquest formulari.

Fes servir alguna de les vies que tens a la teva disposició. Els suggeriments de millora, queixes i qualsevol consulta relacionada amb l'atenció que t'oferim. ens han de servir per  millorar el funcionament i la prestació del serveis oferts amb la qualitat desitjada.

Recorda que per obrir un tiquet d'incidència o avaria o de sol·licitud d'un servei de la nostra àrea, has de fer-ho a través del PAU.