Prematrícula assignatures optatives Grau Medicina

El procediment d’elecció de les assignatures optatives pel grau en Medicina és: creació d’un llistat aleatori dels números de NIUB d'acord amb el resultat que proporcioni un programa generador de números a l'atzar, a partir del qual començarà la preinscripció de les assignatures.

Per tal de poder utilitzar el Campus Virtual des de l’inici de curs, es farà també la prematrícula de les assignatures fonamentals bàsiques i obligatòries de tots els cursos excepte el primer.

La preinscripció de les assignatures optatives comporta el compromís de la seva matriculació en el període que s'estableixi i no podrà ser modificada durant la matrícula oficial, excepte casos molt raonats i autoritzats per la cap d’estudis.

 

Si teniu assignatures suspeses cal que sol·liciteu ampliació de matricula als caps d’estudis

 

Avís per a alumnes del Campus Clínic:
El grup teòric bé determinat de la següent manera: El grup matriculat al 1r curs és el grup que determinarà els grups teòrics de cursos posteriors.

Grup teòric curs actual

Grup teòric proper curs

A1 de 1r curs

B1 de 2n curs

A2 de 1r curs

B2 de 2n curs

B1 de 2n curs

C1 de 3r curs

B2 de 2n curs

C2 de 3r curs

C1 de 3r curs

D1 de 4t curs

C2 de 3r curs

D2 de 4t curs

D1 de 4t curs

E1 de 5è curs

D2 de 4t curs

E2 de 5è curs

E1 de 5è curs

F1 de 6è curs

E2 de 5è curs

F2 de 6è curs

 

Procediment

El període de preinscripció serà del: 18 al 22 de juliol ambdós inclosos.

Els alumnes podran fer la preinscripció a les assignatures, des de qualsevol ordinador amb accés a Internet (a partir del dia i hora assignat amb horari ininterromput) (podeu consultar els horaris aquí ambdós campus).

Heu d’ escollir entre la oferta de les assignatures optatives que corresponen al vostre curs.

Recordeu imprimir el vostre resguard de preinscripció. El fet de no realitzar la preinscripció el dia i hora establerts suposa perdre l'oportunitat d'elecció. En aquest cas, només podreu matricular-vos en aquelles en que hi hagin vacants.

Només s'escollirà una optativa per alumne, excepte per al 3r curs, que seran 2 assignatures (8 crèdits optatius), tal i com estableix el pla d'estudis.

Quedo assabentat/da que la preinscripció, en el cas que l'assignatura optativa em sigui adjudicada, comporta el compromís  de la seva matriculació en el període que s'estableixi.

Alumnes d'intercanvi (Erasmus UB): Sense comunicació previa a la Cap d'Estudis, no es tindran en compte les vostres inscripcions a les pràctiques en cas de que canvieu de grup de teoria.
Comparteix-ho: