Projectes nacionals

A les " VIII Jornadas de Reflexión y Debate de las Unidades Técnicas de calidad de las Universidades Españolas" a León (2018) van sorgir varis projectes col·laboratius a un dels quals l’Agència de Polítiques i de Qualitat va decidir formar part.
El projecte col·laboratiu, que coordinen les unitats tècniques de qualitat de la UPC i la UdL, consisteix en crear vídeos del personal de les universitats (PDI, PAS i Estudiants) en els que es recullin experiències personals de bones pràctiques i millores fruit dels processos de qualitat. El projecte comporta un treball individual a nivell d’universitat i un treball grupal de les universitats tècniques de les universitats espanyoles.

A la Universitat de Barcelona, la part del treball individual s'ha coordinat des de l’Agència de Polítiques i de Qualitat (APQUB) i les persones gestores han estat Olga Pujolras i Alicia Beltran Moreso.