Certificació de la Implantació del SAIQU

Assoliment de la Certificació del SAIQU de la Facultat de Química

Un cop avaluades les evidències aportades a través de la documentació del SAIQU i de les audiències realitzades amb el Comitè d’Avaluació Externa (CAE) la Facultat de Química va obtenir el mes de març de 2021 la certificació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per al sistema implantat al centre:

 

L’AQU certifica així que el SAIQU es troba desplegat a la facultat i que és adequat per assegurar la qualitat dels ensenyaments de grau i màster universitari que s’hi imparteixen. De les diferents dimensions que s’han analitzat en el procés d’avaluació destaquen la de la qualitat del programa formatiu i la de l’ensenyament, aprenentatge i suport als estudiants, on s’ha obtingut la màxima valoració possible. Així mateix, les altres quatre dimensions avaluades també han estat assolides.

Amb aquesta certificació, la Facultat de Química demostra que segueix una cultura de millora contínua i que compleix els requisits per accedir a l’acreditació institucional, el que permetria acreditar automàticament totes les titulacions oficials que s’hi imparteixen, sense haver de seguir un procés d’acreditació individual per a cada titulació.