Convocatòries i beques de la Facultat de Química

Beques de Col·laboració per realitzar el Treball Final de Màster en un Grup de Recerca de la Facultat de Química

La Facultat de Química de la Universitat de Barcelona, dins el programa Màster+UB del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, ofereix 7 beques de col·laboració per a estudiants que vulguin realitzar el Treball Final de Màster (TFM) en un grup de recerca de la Facultat de Química i que mostrin interès en seguir posteriorment una carrera investigadora en el marc d’una tesi doctoral.

Es tracta d’una convocatòria adreçada a estudiants amb vocació investigadora, provinents de qualsevol grau/llicenciatura (per ex., Química, Enginyeria Química, Enginyeria de Materials, Física, Bioquímica, Ciències Ambientals, Farmàcia, etc.) que doni accés als Màsters en què participen els professors/investigadors de la Facultat de Química. A més d’una retribució mensual (307,20€ durant 9 mesos), en el cas de la Facultat de Química les beques també contemplen un ajut econòmic addicional, equivalent al cost de 60 ECTS Màster (uns 2800 €), amb la finalitat de col·laborar amb el pagament de la matrícula del Màster. Aquest pagament es realitzarà en una sola vegada amb la presentació del document de matrícula al Màster.

REQUISITS

 • Requisits generals: veure la convocatòria
 • Requisits específics:
  • Estar en possessió del títol del grau/llicenciatura que permet l'accés al màster al que es matricula, en el moment d'acceptació de la beca.
  • Estar matriculat com alumne de nou accés, a temps complert, en el moment d'acceptació de la beca, a un màster en el que participin professors/investigadors de la Facultat de Química.
  • Acreditar un expedient acadèmic dels crèdits superats dels estudis del grau/llicenciatura amb nota mitjana ponderada igual o superior a:
   • 7,25 per la branca d'Enginyeries
   • 7,80 per la branca de Ciències de la Salut
   • 7,70 per la branca de Ciències
  • Entregar el document de Proposta de projecte de Treball Final de Màster així com el Document de priorització de projectes de recerca de Treball Final de Màster de tres TFMs. Aquests dos documents estaran disponibles a l’Oficina d’Afers Generals de les Facultats de Física i Química, així com al web de la Facultat de Química. Aquests documents varien segons la modalitat de les beques:

 

SIGNATURA DEL RESPONSABLE DE LA BECA

Per tal que la sol·licitud sigui vàlida, cal que el document “Proposta de projecte de TFM” estigui signat pel responsable de la beca. Per tenir aquesta signatura podeu deixar el document signat pel sol·licitant a l’Oficina d’Afers Generals per tal que el facin arribar al responsable, o bé fer-lo arribar via e-mail al responsable corresponent (teniu les seves adreces electròniques en el document de “Proposta de Projecte”). En qualsevol cas, serà el sol·licitant el responsable últim d’ajuntar aquest document amb les signatures a la seva sol·licitud.

 

MÈRITS

Veure annexos específics de la convocatòria

 

TERMINI: 3 de maig de 2019

 

SOL·LICITUDS VIA SEU ELECTRONICA: enllaç

Ajuts a la recerca convocats regularment per la Facultat de Química

 • Ajuts per a l’organització de congressos per part del personal docent i investigador de la Facultat de Química

  Convocatòria: 2019-2a

  Objectius: Complementar els ajuts obtinguts amb el mateix objectiu mitjançant altres convocatòries

  Termini: 20 de maig al 14 de juny de 2019

  Presentació de documentació: Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre, bé personalment o bé per correu intern, en l’imprès corresponent. La persona de contacte és la Montse Santiago.

  Formulari de sol·licitud: Word

 • Borses de viatge per a personal docent i investigador i personal acadèmic en formació per a la presentació de comunicacions a congressos o la realització d’estades curtes de recerca

  Convocatòria: 2019-2a

  Objectius: Fomentar la participació dels investigadors de la Facultat de Química en reunions científiques i la col·laboració científica entre diferents centres

  Termini: 20 de maig al 14 de juny de 2019

  Presentació de documentació: Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre, bé personalment o bé per correu intern, en l’imprès corresponent. La persona de contacte és la Montse Santiago.

  Formulari de sol·licitud: Word

 • Ajuts per a la subvenció d’estades d’investigadors a la Facultat de Química

  Convocatòria: 2019-2a

  Objectius: Contribuir a les despeses generades per la visita de científics de prestigi a la nostra Facultat, mitjançant la subvenció parcial o total de les despeses de viatge de l’investigador i del seu allotjament.

  Termini: 20 de maig al 14 de juny de 2019

  Presentació de documentació: Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre, bé personalment o bé per correu intern, en l’imprès corresponent. La persona de contacte és la Montse Santiago.

  Formulari de sol·licitud: Word

Comparteix-ho: