Convocatòries d'ajuts

Ajuts a la recerca convocats regularment per la Facultat de Química

 • Ajuts a la Recerca de la Facultat en diverses modalitats

  Convocatòria: 2022 (TANCADA)

  Objectius: Donar suport a les activitats de producció científica, difusió i internacionalització de la recerca dels investigadors de la Facultat de Química de la UB

  Termini: 12/05/2022 a 31/05/2022

  Presentació de documentació: Les sol·licituds s’han de presentar a través del Registre General de la UB o a través d’instància genèrica

   

  Enllaç a la informació publicada a la seu electrònica i a la resolució

Ajuts extraordinaris per a grups de Recerca de la Facultat de Química de la UB, que no han obtingut finançament en la convocatòria 2021 del Ministerio de Ciencia e Innovación

Ajuts al Doctorat

 • Ajuts d'Inici al Doctorat

  Convocatòria: 2022-2023 (TANCADA)

  Objectius: Afavorir l’atracció de talent d’estudiants de Màster que vulguin realitzar la seva tesi doctoral en el marc d’un programa de doctorat de la Facultat de Química, en què la tesi la supervisi un PDI de la mateixa Facultat.

  Termini de sol.licituds: Del 14/07/2022 a 07/09/2022

  Presentació de documentació: A l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre de Física i Química

  Enllaç a la informació publicada a la seu electrònica

Beques de Col·laboració per realitzar el Treball Final de Màster en un Grup de Recerca

La Facultat de Química de la Universitat de Barcelona, dins el programa Màster+UB del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, ofereix 5 beques de col·laboració per a estudiants que vulguin realitzar el Treball Final de Màster (TFM) en un grup de recerca de la Facultat de Química i que mostrin interès a seguir posteriorment una carrera investigadora en el marc d’una tesi doctoral.

Es tracta d’una convocatòria adreçada a estudiants amb vocació investigadora, provinents de qualsevol grau/llicenciatura (per ex., Química, Enginyeria Química, Enginyeria de Materials, Física, Bioquímica, Ciències Ambientals, Farmàcia, etc.) que doni accés als Màsters en què participen els professors/investigadors de la Facultat de Química. A més d’una retribució mensual (370,20 € durant 9 mesos), en el cas de la Facultat de Química tots els adjudicataris de la beca es beneficiaran d’un ajut econòmic finalista equivalent al cost de la matrícula de 60 ECTS de Màster, amb la finalitat de col·laborar en el pagament de la matrícula del Màster. A aquells becaris que se'ls adjudiqui l'ajut complementari d’un màxim de 1.500 € associat al Programa Màster+UB, l'import d'aquest ajut serà descomptat de l'ajut de matrícula concedit per la Facultat de Química. Aquest pagament es realitzarà d'una sola vegada amb la presentació del document comprovant de matrícula al Màster.

 

REQUISITS GENERALS

 

REQUISITS ESPECÍFICS

 • Estar en possessió del títol del grau/llicenciatura que permet l'accés al màster al qual es matricula, en el moment de l'acceptació de la beca.
 • Estar matriculat com alumne de nou accés, a temps complet, en el moment d'acceptació de la beca, a un màster en el qual participin professors/investigadors de la Facultat de Química.
 • Acreditar un expedient acadèmic dels crèdits superats dels estudis del grau/llicenciatura amb una nota mitjana ponderada igual o superior a:
  • 7,25 per la branca d'Enginyeries
  • 7,70 per la branca de Ciències
  • Entregar el document de Proposta de projecte de Treball Final de Màster seleccionant fins a 3 dels projectes proposats per la Facultat. El document ha d’estar signat pel sol·licitant i el Vicedegà d’Ordenació Acadèmica i Qualitat. Aquest document ha de ser el que es troba disponible en aquest enllaç.

 

SIGNATURA DEL RESPONSABLE DE LA BECA

Per tal que la sol·licitud sigui vàlida, cal que el document “Proposta de projecte de TFM” estigui signat pel responsable de la beca. Per tenir aquesta signatura podeu fer-lo arribar via e-mail al Vicedegà d’Ordenació Acadèmica i Qualitat (vd.quimica.ordenacio@ub.edu). En qualsevol cas, serà el sol·licitant el responsable últim d’adjuntar aquest document amb les signatures a la seva sol·licitud.

 

MÈRITS: veure annexos específics de la convocatòria

TERMINI: 13 de maig de 2022

SOL·LICITUDS VIA SEU ELECTRÒNICA: enllaç

 

Comparteix-ho: