Recerca i transferència a la Facultat de Química

La Facultat de Química té una sòlida i llarga tradició en el camp de la recerca, la innovació i la transferència de coneixements a la indústria i a la societat, en general. La majoria dels seus professors són investigadors actius en àrees molt diverses de la química que inclouen tant el que és el nucli de la química bàsica com les àrees més frontereres amb altres disciplines afins, i tant en recerca fonamental com en recerca aplicada o transferència de coneixements. Aquesta gran activitat científica es fa palesa en què la majoria dels professors estan vinculats als 29 Grups de Recerca Consolidats de la Facultat de Química reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva darrera convocatòria. A més, en els darrers 3 anys els professors de la Facultat han estat investigadors principals o han participat en 59 projectes de Recerca en convocatòries estatals i 11 projectes europeus, entre d’altres ajuts a la recerca i convenis de col·laboració amb empreses. Com és obvi, tota aquesta experiència investigadora també es reflecteix tant en la docència que es fa a les aules, com en la supervisió de treballs de Màster o de Tesis Doctorals.

De fet, els membres de la Facultat de Química publiquen cada any una mitjana de 478 publicacions a l’any en revistes científiques de reconegut prestigi internacional, uns 76 llibres o capítols de llibre i es fan més de 500 presentacions orals o pòsters en congressos científics nacionals o internacionals. A més a més, la transferència de coneixements implica la generació d’una mitjana de 7 patents a l’any. Finalment, en la interfase docència-investigació es defensen amb èxit uns 208 treballs de recerca, incloent-hi Tesis Doctorals i Treballs Finals de Màster, a l’any.

Dades de recerca

Informes de recerca i transferència

Comparteix-ho: