Instituts de recerca

Una part significativa del professorat adscrit a la Facultat de Química participa en activitats de recerca en el marc de diversos instituts.

L'Institut de Química Teòrica i Computacional

L'IQTCUB està integrat per més de 60 investigadors experts en diferents àmbits de la Química Teòrica i Computacional. La recerca que es du a terme abasta des del desenvolupament de mètodes i eines computacionals, a l'aplicació de diferents tècniques d'estructura electrònica i simulació a l'estudi en ciència de materials, reactivitat i dinàmica de les reaccions químiques i sistemes biològics i de 'soft-mater'.

El principal objectiu és generar sinèrgies de recerca motivant les activitats interdisciplinàries per aconseguir abordar nous reptes. Un altre objectiu important és compartir experiència en la gestió de recursos computacionals, que són la principal eina d'aquest tipus de recerca.

Altres instituts

 • Creat el setembre de 2006, l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB) realitza investigacions bàsiques i proporciona un marc interactiu per a científics de diferents àmbits que desenvolupin investigacions integrades multidisciplinàries en biomedicina.

  Els objectius de l'IBUB són:

  1. Generar coneixement de sistemes biològics mitjançant un enfocament integrador per identificar objectius en la teràpia i el disseny de molècules bioactives amb potencial terapèutic;
  2. Generar avenços en la qualitat dels estàndards de vida de la comunitat i de la salut pública, promovent-ho a nivell internacional i amb un marc basat en la sostenibilitat i els alts estàndards ètics;
  3. Actuar com a centre de qualitat per a la formació en recerca biomèdica, mantenint així la missió fundacional de l'Institut com a entitat que agrupa investigadors de la UB de les Facultats de Biologia, Química i Farmàcia de la universitat.
 • La Universitat de Barcelona va crear l'any 2006 l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB), que té com a objectiu coordinar activitats de recerca multidisciplinars realitzades per diversos grups d'investigació d'aquesta institució. El (IN2UB) vol contribuir al progrés de la ciència, alhora que estimula, al mateix temps, l'excel·lència industrial. Els investigadors que són membres de l'IN2UB procedeixen de diferents disciplines científiques, com ara la física, la química, la farmàcia, la bioquímica i la medicina. En aquest marc, el (IN2UB) té com a objectiu promoure, tant internament com internacional, la col·laboració entre diferents grups i centres de recerca mitjançant l'enfortiment de les activitats interdisciplinàries que integren la recerca bàsica i aplicada.
 • No hi ha dubte que l'aigua és essencial per a la vida i per al desenvolupament de la nostra societat. L'aigua té un paper important en la societat, la política i l'economia, i la seva gestió és un dels reptes que cal abordar al segle XXI.

  La lluita contra la contaminació, l'exigència d'un ús racional de l'aigua, els esforços per superar els dèficits en l'oferta i la previsió i gestió de situacions extremes (sequeres i inundacions) són prioritats que necessiten professionals amb capacitat i criteris d'actuació. Les accions requerides van des d'aspectes altament específics de l'oferta local fins a la participació en estratègies europees o internacionals.

  Per aquest motiu, i per millorar la recerca interdisciplinària i fomentar el procés de reforma de l'educació universitària, la Universitat de Barcelona va fundar l'Institut de Recerca de l'Aigua. L'Institut reforça el potencial de la Universitat a través d'estructures i instruments específics ideats per canalitzar la recerca i l'ensenyament en l'àmbit de l'aigua.

Comparteix-ho: